قسمت ۱۵

۱۳۲,۱۸۰

شبکه ۱
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
۲۲:۲۲
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
۸۱,۴۰۹
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
۱۰۰,۷۸۱
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
۸۸,۵۶۴
قسمت آخر
قسمت آخر
۹۷,۶۴۲
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
۲۲,۹۸۱
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
۴۶,۵۰۷
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
۴۳,۰۰۹
قسمت ۱
قسمت ۱
۱۲۴,۲۷۰
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
۱۷,۵۳۹
بازجویی ساواک از فریبرز
بازجویی ساواک از فریبرز
۲۱,۳۴۳
قسمت ۲
قسمت ۲
۹۱,۸۹۳
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
۲۵,۴۰۶
شناسایی متهمین توسط فریبرز
شناسایی متهمین توسط فریبرز
۱۲,۱۶۴
قسمت ۳
قسمت ۳
۸۹,۹۸۴
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
۱۰,۹۰۳
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
۱۹,۴۵۹
قسمت ۴
قسمت ۴
۷۸,۴۲۳
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
۱۸,۱۷۸
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
۱۰,۴۵۴
قسمت ۵
قسمت ۵
۷۷,۲۶۱
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
۱۸,۷۲۰
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
۳۵,۹۶۶
قسمت ۶
قسمت ۶
۸۲,۳۴۰
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
۱۴,۷۳۱
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
۲۴,۸۸۷
قسمت ۷
قسمت ۷
۷۱,۲۸۳
پری خانم و کلک کلنگی
پری خانم و کلک کلنگی
۱۲,۴۵۸
این خونه انگار جن داره
این خونه انگار جن داره
۱۸,۷۷۵
رقصیدن فریبرز و کاوه
رقصیدن فریبرز و کاوه
۳۱,۶۳۸
قسمت ۸
قسمت ۸
۶۴,۳۹۵
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
۱۱,۸۰۴
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
۲۹,۹۹۵
قسمت ۹
قسمت ۹
۷۰,۲۱۳
تعقیب فریبرز توسط ساواک
تعقیب فریبرز توسط ساواک
۹,۸۰۰
دستگیری و شکنجه فریبرز
دستگیری و شکنجه فریبرز
۲۱,۰۸۶
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
۸۵,۰۵۲
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
۹,۷۲۸
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
۱۸,۲۳۱
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
۷۹,۶۲۰
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
۲۳,۷۴۸
یادگیری سیاست توسط فریبرز
یادگیری سیاست توسط فریبرز
۱۲,۰۸۴
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
۹۳,۱۰۰
اعدام صوری فریبرز
اعدام صوری فریبرز
۱۷,۰۰۷
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
۲۱,۲۶۶
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
۳۱,۷۴۷
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
۷۹,۶۴۵
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
۲۶,۵۹۴
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
۹۶,۲۰۷