خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲

۳۱,۷۴۶

شبکه ۱
۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
۲۲:۱۹
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
۷۹,۶۶۰
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
۲۶,۵۹۴
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
۹۶,۲۱۵
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
۱۳۲,۲۳۰
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
۸۱,۴۳۴
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
۱۰۰,۷۹۸
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
۸۸,۵۹۳
قسمت آخر
قسمت آخر
۹۷,۶۶۲
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
۲۲,۹۹۶
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
۴۶,۵۱۷
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
۴۳,۰۱۱
قسمت ۱
قسمت ۱
۱۲۴,۲۸۴
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
۱۷,۵۴۰
بازجویی ساواک از فریبرز
بازجویی ساواک از فریبرز
۲۱,۳۴۳
قسمت ۲
قسمت ۲
۹۱,۹۰۲
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
۲۵,۴۰۶
شناسایی متهمین توسط فریبرز
شناسایی متهمین توسط فریبرز
۱۲,۱۶۴
قسمت ۳
قسمت ۳
۸۹,۹۸۷
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
۱۰,۹۰۳
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
۱۹,۴۵۹
قسمت ۴
قسمت ۴
۷۸,۴۲۹
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
۱۸,۱۷۹
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
۱۰,۴۵۴
قسمت ۵
قسمت ۵
۷۷,۲۶۶
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
۱۸,۷۲۲
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
۳۵,۹۶۶
قسمت ۶
قسمت ۶
۸۲,۳۴۴
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
۱۴,۷۳۱
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
۲۴,۸۸۹
قسمت ۷
قسمت ۷
۷۱,۲۸۵
پری خانم و کلک کلنگی
پری خانم و کلک کلنگی
۱۲,۴۵۹
این خونه انگار جن داره
این خونه انگار جن داره
۱۸,۷۷۵
رقصیدن فریبرز و کاوه
رقصیدن فریبرز و کاوه
۳۱,۶۴۳
قسمت ۸
قسمت ۸
۶۴,۴۰۱
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
۱۱,۸۰۴
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
۲۹,۹۹۵
قسمت ۹
قسمت ۹
۷۰,۲۲۰
تعقیب فریبرز توسط ساواک
تعقیب فریبرز توسط ساواک
۹,۸۰۰
دستگیری و شکنجه فریبرز
دستگیری و شکنجه فریبرز
۲۱,۰۸۶
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
۸۵,۰۶۰
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
۹,۷۲۸
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
۱۸,۲۳۱
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
۷۹,۶۲۹
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
۲۳,۷۴۸
یادگیری سیاست توسط فریبرز
یادگیری سیاست توسط فریبرز
۱۲,۰۸۴
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
۹۳,۱۲۱
اعدام صوری فریبرز
اعدام صوری فریبرز
۱۷,۰۰۸
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
۲۱,۲۶۷