این خونه انگار جن داره

19,425

شبکه ۱
13 اردیبهشت ماه 1399
22:50
رقصیدن فریبرز و کاوه
رقصیدن فریبرز و کاوه
33,238
قسمت ۸
قسمت ۸
66,939
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
وقتی فریبرز قضیه جواب آزمایش را می‌فهمد
12,241
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
حرف کشیدن مرد انقلابی از زبان کاوه
30,782
قسمت ۹
قسمت ۹
72,745
تعقیب فریبرز توسط ساواک
تعقیب فریبرز توسط ساواک
10,154
دستگیری و شکنجه فریبرز
دستگیری و شکنجه فریبرز
21,659
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
87,710
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
وزیر و شهردار، هم بندی فریبرز در زندان
10,100
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
ورزش صبحگاهی فریبرز و دیگر زندانیان
18,827
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
82,055
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
اعتصاب غذا به روش فریبرز!
24,362
یادگیری سیاست توسط فریبرز
یادگیری سیاست توسط فریبرز
12,544
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
96,329
اعدام صوری فریبرز
اعدام صوری فریبرز
17,543
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
آمدن فریبرز در مجلس ترحیم خودش
21,902
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
32,665
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
82,509
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
مصاحبه ی رادیوی با فریبرز !
27,217
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
99,319
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
135,564
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
84,890
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
105,277
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
94,143
قسمت آخر
قسمت آخر
103,829
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
خلاصه قسمتهای ۱۶ تا ۱۹
25,955
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
پشت صحنه مجموعه زیرخاکی
52,324
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
شب های ماه رمضان ساعت ۲۲:۱۵
43,920
قسمت ۱
قسمت ۱
129,683
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
عوض شدن ساک عتیقه فریبرز با ساک اعلامیه
18,293
بازجویی ساواک از فریبرز
بازجویی ساواک از فریبرز
22,097
قسمت ۲
قسمت ۲
95,511
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
با خبر شدن فرهاد از زندانی شدن فریبرز
25,990
شناسایی متهمین توسط فریبرز
شناسایی متهمین توسط فریبرز
12,554
قسمت ۳
قسمت ۳
93,074
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
ناراحتی پریچهر از فریبرز بابت زن دوم!
11,415
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
گیر کردن پدر فریبرز در بالای درخت
20,370
قسمت ۴
قسمت ۴
81,447
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
اطلاع پریچهر از بیماری خطرناک فریبرز
18,737
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
تحقیقات فریبرز برای پیدا کردن گنج
10,882
قسمت ۵
قسمت ۵
80,420
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
وقتی فریبرز موشک را می‌بیند!
19,282
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
نقشه رقص فریبرز برای دور کردن روستاییان
37,305
قسمت ۶
قسمت ۶
85,002
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
وقتی فریبرز ساکش را پیدا می‌کند
15,164
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
اسباب‌کشی فریبرز به خانه جدید
25,537
قسمت ۷
قسمت ۷
74,616
پری خانم و کلک کلنگی
پری خانم و کلک کلنگی
13,132