قسمت ۸ - قاطعیت

15,706

شبکه ۳
13 اردیبهشت ماه 1399
20:29
قسمت ۹ - هم مسیر
قسمت ۹ - هم مسیر
13,614
قسمت ۱۰ - قهر نامفهوم
قسمت ۱۰ - قهر نامفهوم
13,587
قسمت ۱۱ - توجه مصنوعی
قسمت ۱۱ - توجه مصنوعی
15,121
قسمت ۱۲ - سفر بخیر سرباز
قسمت ۱۲ - سفر بخیر سرباز
14,157
قسمت ۱۳ - نفهمیدم چیشد !
قسمت ۱۳ - نفهمیدم چیشد !
16,484
قسمت ۱۴ - نوع دلخوشی
قسمت ۱۴ - نوع دلخوشی
17,287
قسمت ۱۵ - چگونه می توان عاشق نشد
قسمت ۱۵ - چگونه می توان عاشق نشد
13,905
قسمت ۱۶ - فقط دور شو
قسمت ۱۶ - فقط دور شو
13,006
قسمت ۱۷ - دستان رنگی
قسمت ۱۷ - دستان رنگی
13,620
قسمت ۱۸ - من بشکن زدم!
قسمت ۱۸ - من بشکن زدم!
13,470
قسمت ۱۹ - آخرین حلقه
قسمت ۱۹ - آخرین حلقه
14,924
قسمت ۲۰ - یادت رفت سلام کنی
قسمت ۲۰ - یادت رفت سلام کنی
14,040
قسمت ۲۱ - ‌دوباره خوش اخلاق شو
قسمت ۲۱ - ‌دوباره خوش اخلاق شو
14,312
قسمت ۲۲ - آن مصاحبه تلوزیونی
قسمت ۲۲ - آن مصاحبه تلوزیونی
17,923
قسمت ۲۳ - بهتر بازی کن
قسمت ۲۳ - بهتر بازی کن
12,880
قسمت ۲۴ - با علاقه خدمت کن
قسمت ۲۴ - با علاقه خدمت کن
13,575
قسمت ۲۵ - به فکر باش
قسمت ۲۵ - به فکر باش
13,634
قسمت ۲۶ - روز محضر
قسمت ۲۶ - روز محضر
17,145
قسمت ۲۷ - آتیش قشنگه
قسمت ۲۷ - آتیش قشنگه
15,196
قسمت ۲۸ - گنج
قسمت ۲۸ - گنج
16,374
قسمت ۲۹ - تو می فهمی؟
قسمت ۲۹ - تو می فهمی؟
21,619
قسمت ۳۰ - روز مبادا
قسمت ۳۰ - روز مبادا
29,531
قسمت ۳۱ - روز مبادا
قسمت ۳۱ - روز مبادا
28,222
قسمت ۳۲
قسمت ۳۲
17,119
قسمت ۳۳ - واقعا منو نمی بینی؟
قسمت ۳۳ - واقعا منو نمی بینی؟
19,363
قسمت ۳۴ - تنها راحت ترم
قسمت ۳۴ - تنها راحت ترم
16,183
قسمت ۳۵ - بیا در عالم دیگر رویم
قسمت ۳۵ - بیا در عالم دیگر رویم
18,506
قسمت ۳۶ - پای پیاده
قسمت ۳۶ - پای پیاده
21,798
قسمت ۳۷ - قدم به قدم
قسمت ۳۷ - قدم به قدم
22,872
قسمت ۳۸ - جدایی ممکن نیست
قسمت ۳۸ - جدایی ممکن نیست
16,023
قسمت ۳۹ - صبح شروع
قسمت ۳۹ - صبح شروع
15,034
قسمت ۴۰ - نادر
قسمت ۴۰ - نادر
16,591
قسمت ۴۱ - کتاب قصه
قسمت ۴۱ - کتاب قصه
20,032
قسمت ۴۲ - خیالباف
قسمت ۴۲ - خیالباف
13,146
قسمت ۴۳ - سرباز ماهر
قسمت ۴۳ - سرباز ماهر
13,487
قسمت ۴۴ - روزهای دوری
قسمت ۴۴ - روزهای دوری
18,295
قسمت ۴۵ - پزشک سیار
قسمت ۴۵ - پزشک سیار
11,319
قسمت ۴۶ - من هم داوطلبم
قسمت ۴۶ - من هم داوطلبم
10,053
قسمت ۴۷ - دیدار
قسمت ۴۷ - دیدار
10,008
قسمت ۴۸ - حبردار
قسمت ۴۸ - حبردار
12,183
قسمت ۴۹ - یکی شدن
قسمت ۴۹ - یکی شدن
13,669
قسمت ۵۰ - سرباز
قسمت ۵۰ - سرباز
22,570
سریال سرباز ،ماه مبارک رمضان از شبکه سه
سریال سرباز ،ماه مبارک رمضان از شبکه سه
30,386
قسمت ۱ - یلدا و یحیی
قسمت ۱ - یلدا و یحیی
44,799
قسمت ۲ - باید برویم
قسمت ۲ - باید برویم
26,676
قسمت ۳ - هواساز
قسمت ۳ - هواساز
20,932
قسمت ۴ - حرف مادر موثرتر است
قسمت ۴ - حرف مادر موثرتر است
16,722
قسمت ۵ - حالا بیا بخندیم
قسمت ۵ - حالا بیا بخندیم
18,012
قسمت ۶ - عزم عجم
قسمت ۶ - عزم عجم
17,403
قسمت ۷ - یک فنجان چایی داغ
قسمت ۷ - یک فنجان چایی داغ
14,456