هدیه تولد مدیری برای پسرش

19,603

گلچین - ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
گلچین - ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
7,038
گلچین - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
گلچین - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
4,401
رشته آبیاری قبول میشم !
رشته آبیاری قبول میشم !
2,983
علت پخش نشدن دورهمی از زبان مدیری !
علت پخش نشدن دورهمی از زبان مدیری !
11,994
گلچین - ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
گلچین - ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
5,588
مثال طنز و جذاب مدیری درباره آینده
مثال طنز و جذاب مدیری درباره آینده
5,879
تست نگاه به گوی از نادر فلاح
تست نگاه به گوی از نادر فلاح
4,465
بله یا خیر های فلاح
بله یا خیر های فلاح
2,986
خاطره جالب کشتی گرفتن فلاح
خاطره جالب کشتی گرفتن فلاح
7,860
چگونگی ازدواج فلاح
چگونگی ازدواج فلاح
3,304
ترسیدن مردم از نادر فلاح !
ترسیدن مردم از نادر فلاح !
2,964
فلاح : از جشنواره فجر دلخورم !
فلاح : از جشنواره فجر دلخورم !
1,462
نحوه شروع به کار بازیگری فلاح
نحوه شروع به کار بازیگری فلاح
1,212
علت اخراج شدن فلاح از دانشگاه
علت اخراج شدن فلاح از دانشگاه
2,129
زود جوش و بد جوش !
زود جوش و بد جوش !
5,704
فریاد تماشاگر برای کرمان
فریاد تماشاگر برای کرمان
2,613
تحلیل های عجیب در باره اقشار مختلف
تحلیل های عجیب در باره اقشار مختلف
1,267
خمپاره ی وسط حیاط
خمپاره ی وسط حیاط
4,388
مسابقه ی تماشاگران دورهمی
مسابقه ی تماشاگران دورهمی
2,427
آینده نگری های ترسناک
آینده نگری های ترسناک
۹۶۹
کامنت های مردم برای دورهمی
کامنت های مردم برای دورهمی
1,541
داماد زخم و زیلی
داماد زخم و زیلی
1,258
مدیری : منظور از آینده فردا شبه !
مدیری : منظور از آینده فردا شبه !
1,056
قسمت ۵۹ - نادر فلاح
قسمت ۵۹ - نادر فلاح
8,690
اوج عصبانیت مهران مدیری
اوج عصبانیت مهران مدیری
18,022
اشتباه خنده دار خوئینی ها
اشتباه خنده دار خوئینی ها
6,987
خوئینی ها: به گوی بگم بفرمایید
خوئینی ها: به گوی بگم بفرمایید
4,121
جریان تست بازیگری خوئینی ها
جریان تست بازیگری خوئینی ها
2,864
خوئینی ها: مافیای سینما من را کم کار کرده است
خوئینی ها: مافیای سینما من را کم کار کرده است
9,698
خاطره ی جالب خوئینی ها در باشگاه ورزشی
خاطره ی جالب خوئینی ها در باشگاه ورزشی
4,012