اشاره چند باره مدیری به عصبی بودن میلاد کی‌مرام و ازدواج او

19,103

گلچین - ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
گلچین - ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
7,119
گلچین - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
گلچین - ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
4,479
رشته آبیاری قبول میشم !
رشته آبیاری قبول میشم !
3,016
علت پخش نشدن دورهمی از زبان مدیری !
علت پخش نشدن دورهمی از زبان مدیری !
12,043
گلچین - ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
گلچین - ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
5,616
مثال طنز و جذاب مدیری درباره آینده
مثال طنز و جذاب مدیری درباره آینده
5,899
تست نگاه به گوی از نادر فلاح
تست نگاه به گوی از نادر فلاح
4,473
بله یا خیر های فلاح
بله یا خیر های فلاح
2,996
خاطره جالب کشتی گرفتن فلاح
خاطره جالب کشتی گرفتن فلاح
7,878
چگونگی ازدواج فلاح
چگونگی ازدواج فلاح
3,309
ترسیدن مردم از نادر فلاح !
ترسیدن مردم از نادر فلاح !
2,972
فلاح : از جشنواره فجر دلخورم !
فلاح : از جشنواره فجر دلخورم !
1,467
نحوه شروع به کار بازیگری فلاح
نحوه شروع به کار بازیگری فلاح
1,217
علت اخراج شدن فلاح از دانشگاه
علت اخراج شدن فلاح از دانشگاه
2,136
زود جوش و بد جوش !
زود جوش و بد جوش !
5,710
فریاد تماشاگر برای کرمان
فریاد تماشاگر برای کرمان
2,627
تحلیل های عجیب در باره اقشار مختلف
تحلیل های عجیب در باره اقشار مختلف
1,272
خمپاره ی وسط حیاط
خمپاره ی وسط حیاط
4,395
مسابقه ی تماشاگران دورهمی
مسابقه ی تماشاگران دورهمی
2,443
آینده نگری های ترسناک
آینده نگری های ترسناک
۹۷۷
کامنت های مردم برای دورهمی
کامنت های مردم برای دورهمی
1,545
داماد زخم و زیلی
داماد زخم و زیلی
1,264
مدیری : منظور از آینده فردا شبه !
مدیری : منظور از آینده فردا شبه !
1,060
قسمت ۵۹ - نادر فلاح
قسمت ۵۹ - نادر فلاح
8,714
اوج عصبانیت مهران مدیری
اوج عصبانیت مهران مدیری
18,052
اشتباه خنده دار خوئینی ها
اشتباه خنده دار خوئینی ها
6,997
خوئینی ها: به گوی بگم بفرمایید
خوئینی ها: به گوی بگم بفرمایید
4,128
جریان تست بازیگری خوئینی ها
جریان تست بازیگری خوئینی ها
2,870
خوئینی ها: مافیای سینما من را کم کار کرده است
خوئینی ها: مافیای سینما من را کم کار کرده است
9,710
خاطره ی جالب خوئینی ها در باشگاه ورزشی
خاطره ی جالب خوئینی ها در باشگاه ورزشی
4,022