گفتگو درباره مدرسه تلویزیونی دوره متوسطه
گفتگو درباره مدرسه تلویزیونی دوره متوسطه
5,443
ریاضی / ۶ تیر
ریاضی / ۶ تیر
7,333
علوم تجربی - کار با میکروسکوپ / ۴ تیر
علوم تجربی - کار با میکروسکوپ / ۴ تیر
3,313
علوم تجربی - کار با میکروسکوپ / ۳ تیر
علوم تجربی - کار با میکروسکوپ / ۳ تیر
1,862
ریاضی / ۲۷ خرداد
ریاضی / ۲۷ خرداد
3,093
ریاضی / ۲۶ خرداد
ریاضی / ۲۶ خرداد
2,121
ریاضی - نمونه سوال فصل چهارم و پنجم / ۲۵ خرداد
ریاضی - نمونه سوال فصل چهارم و پنجم / ۲۵ خرداد
1,847
علوم تجربی - فصل چهارم / ۲۴ خرداد
علوم تجربی - فصل چهارم / ۲۴ خرداد
1,570
ریاضی / ۲۴ خرداد
ریاضی / ۲۴ خرداد
1,705
کارو فناوری / ۲۴ خرداد
کارو فناوری / ۲۴ خرداد
1,314
کار و فناوری - کار با چوب / ۲۳ خرداد
کار و فناوری - کار با چوب / ۲۳ خرداد
1,112
علوم تجربی - فصل سوم / ۲۲ خرداد
علوم تجربی - فصل سوم / ۲۲ خرداد
1,249
کار و فناوری / ۲۱ خرداد
کار و فناوری / ۲۱ خرداد
۹۲۹
کار و فناوری - کار با چوب / ۲۰ خرداد
کار و فناوری - کار با چوب / ۲۰ خرداد
۸۴۶
ریاضی - فصل چهارم / ۲۰ خرداد
ریاضی - فصل چهارم / ۲۰ خرداد
1,258
فرهنگ و هنر / ۱۹ خرداد
فرهنگ و هنر / ۱۹ خرداد
1,138
زبان انگلیسی - درس دوم / ۱۹ خرداد
زبان انگلیسی - درس دوم / ۱۹ خرداد
1,705
علوم تجربی - فصل سوم / ۱۸ خرداد
علوم تجربی - فصل سوم / ۱۸ خرداد
۹۵۶
مطالعات اجتماعی - مرور درس ها / ۱۸ خرداد
مطالعات اجتماعی - مرور درس ها / ۱۸ خرداد
۹۵۹
علوم تجربی - فصل سوم / ۱۷ خرداد
علوم تجربی - فصل سوم / ۱۷ خرداد
1,531
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۶ خرداد
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۶ خرداد
1,818
علوم - فصل اول و دوم / ۱۵ خرداد
علوم - فصل اول و دوم / ۱۵ خرداد
1,909
علوم /فصل نهم / ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
علوم /فصل نهم / ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
1,126
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۳ خرداد
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۳ خرداد
2,304
زبان انگلیسی - درس اول / ۱۲ خرداد
زبان انگلیسی - درس اول / ۱۲ خرداد
2,762
مطالعات اجتماعی - مرور درس های ۱۷- ۲۰ / ۱۱ خرداد
مطالعات اجتماعی - مرور درس های ۱۷- ۲۰ / ۱۱ خرداد
1,232
علوم - فصل نهم / ۱۰ خرداد
علوم - فصل نهم / ۱۰ خرداد
1,588
فرهنگ و هنر / ۹ خرداد
فرهنگ و هنر / ۹ خرداد
1,500
تفکر و سبک زندگی/ ۸ خرداد
تفکر و سبک زندگی/ ۸ خرداد
1,734
علوم تجربی - فصل هشتم - انرژی / ۷ خرداد
علوم تجربی - فصل هشتم - انرژی / ۷ خرداد
2,205