آموزش دوخت پیراهن دخترانه

۱,۰۳۷

شبکه ۵
۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹
۱۷:۵۵
آموزش صندوقچه با طرح کاشی معرق
آموزش صندوقچه با طرح کاشی معرق
۴۰۹
آموزش اوریگامی - ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
آموزش اوریگامی - ۲۹ خرداد ۱۳۹۹
۵۶۳
آموزش دوخت کیف چرمی مردانه
آموزش دوخت کیف چرمی مردانه
۵۷۵
آموزش اوریگامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
آموزش اوریگامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
۱,۸۵۲
آموزش خوشنویسی با خودکار - ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
آموزش خوشنویسی با خودکار - ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
۵۵۷
آموزش پیراهن گره ای
آموزش پیراهن گره ای
۸۸۴
آموزش اوریگامی - ۸ خرداد ۱۳۹۹
آموزش اوریگامی - ۸ خرداد ۱۳۹۹
۸۶۸
آموزش روبان دوزی
آموزش روبان دوزی
۸۴۹
آموزش تا و اوریگامی
آموزش تا و اوریگامی
۹۹۵
آموزش بافت گیوه
آموزش بافت گیوه
۱,۳۷۵
آموزش خوشنویسی با خودکار - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
آموزش خوشنویسی با خودکار - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۶۳۵
آموزش دوخت لباس نخی بلند
آموزش دوخت لباس نخی بلند
۹۶۸
آموزش سرمه دوزی
آموزش سرمه دوزی
۴۷۴
آموزش سرمه دوزی
آموزش سرمه دوزی
۴۲۰
آموزش خوشنویسی با خودکار - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
آموزش خوشنویسی با خودکار - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
۵۲۰
آموزش الگوی آستین
آموزش الگوی آستین
۶۸۲
آموزش گلدان بهاری
آموزش گلدان بهاری
۶۱۰
آموزش نقاشی برجسته
آموزش نقاشی برجسته
۶۲۵
آموزش تکنیک پشت پای صندل
آموزش تکنیک پشت پای صندل
۷۹۲
آموزش خوشنویسی با خودکار
آموزش خوشنویسی با خودکار
۷۳۶
آموزش دوخت عروسک خانم بزرگ
آموزش دوخت عروسک خانم بزرگ
۱,۰۸۸
آموزش اوریگامی
آموزش اوریگامی
۱,۷۸۳
آموزش ساخت قاب همراه با گل های سرمه
آموزش ساخت قاب همراه با گل های سرمه
۸۰۸
آموزش دوخت کاور قوری
آموزش دوخت کاور قوری
۳,۰۶۱
آموزش خوشنویسی با خودکار
آموزش خوشنویسی با خودکار
۱,۱۷۶
آموزش رد ایراد اندامی
آموزش رد ایراد اندامی
۷۲۵
آموزش تصویرسازی روی پارچه
آموزش تصویرسازی روی پارچه
۷۹۱
آموزش طراحی دکوراتیو مشبک
آموزش طراحی دکوراتیو مشبک
۱,۰۰۲
آموزش بافت صندل
آموزش بافت صندل
۱,۱۳۹
آموزش دوخت کیف چرمی
آموزش دوخت کیف چرمی
۸۰۹