۲۶ فروردین ۱۳۹۹

1,963

شبکه ۱
26 فروردین ماه 1399
19:59
۷ بهمن ۱۳۹۹
۷ بهمن ۱۳۹۹
۳۸۱
قانون مالیات بر خانه‌های خالی چه شد ؟
قانون مالیات بر خانه‌های خالی چه شد ؟
۹۶۸
خانه هایی با قیمت متری ۲۴۰ میلیون تومان !
خانه هایی با قیمت متری ۲۴۰ میلیون تومان !
6,108
۵ بهمن ۱۳۹۹
۵ بهمن ۱۳۹۹
۹۸۳
در بازار بورس چه خبر است؟
در بازار بورس چه خبر است؟
۵۴۸
نکته کلیدی در بازار سرمایه
نکته کلیدی در بازار سرمایه
۲۸۷
اگر سهامتان بنیادی است، نفروشید
اگر سهامتان بنیادی است، نفروشید
۳۹۲
طرح جهش تولید مسکن چیست؟
طرح جهش تولید مسکن چیست؟
۲۷۶
عرضه و تقاضا در بازار عامل تغییرات قیمت
عرضه و تقاضا در بازار عامل تغییرات قیمت
۲۷۳
سامانه بازارگاه یا آزارگاه ؟
سامانه بازارگاه یا آزارگاه ؟
۱۹۹
تامین کننده های نهاده های دامی چه کشورهایی هستند؟
تامین کننده های نهاده های دامی چه کشورهایی هستند؟
۱۶۹
ارز ۴۲۰۰ پراشتباه ترین سیاست دولت !
ارز ۴۲۰۰ پراشتباه ترین سیاست دولت !
۲۳۳
چرا بازار مرغ و تخم مرغ پر تلاطم است ؟
چرا بازار مرغ و تخم مرغ پر تلاطم است ؟
۱۶۱
۳۰ دی ۱۳۹۹
۳۰ دی ۱۳۹۹
۲۶۴
متناسب با درآمد هر فرد باید مالیات گرفته شود
متناسب با درآمد هر فرد باید مالیات گرفته شود
۲۳۵
برنامه مجلس برای حکمرانی بر ریال
برنامه مجلس برای حکمرانی بر ریال
۲۲۷
مفهوم کسری تراز عملیاتی
مفهوم کسری تراز عملیاتی
۱۵۰
بررسی کسری بودجه ساختاری
بررسی کسری بودجه ساختاری
۱۴۶
گرفتن مالیات از قشر ثروتمند
گرفتن مالیات از قشر ثروتمند
۱۶۳
درآمدهای موهومی در بودجه ۱۴۰۰
درآمدهای موهومی در بودجه ۱۴۰۰
۱۴۱
تغییرات اساسی روی بودجه ۱۴۰۰ ؟
تغییرات اساسی روی بودجه ۱۴۰۰ ؟
۱۶۴
۲۳ دی ۱۳۹۹
۲۳ دی ۱۳۹۹
۲۰۶
گردن صنعت زده شده است !
گردن صنعت زده شده است !
۹۰۱
تفاوت اقتصاد نفتی و اقتصاد سالم
تفاوت اقتصاد نفتی و اقتصاد سالم
۵۳۰
مشکلات اقتصادی کشور داخلی است یا خارجی؟
مشکلات اقتصادی کشور داخلی است یا خارجی؟
۵۲۵
۲۱ دی ۱۳۹۹
۲۱ دی ۱۳۹۹
۵۷۱
آیا مشکل کشور کمبود منابع است؟
آیا مشکل کشور کمبود منابع است؟
۲۳۵
دوگانه موشک و پوشک !
دوگانه موشک و پوشک !
3,671
تنوع کسب و کاری در ایران و کشورهای خارجی
تنوع کسب و کاری در ایران و کشورهای خارجی
۶۴۱
دنیایی از فرصت های شغلی در روستاها
دنیایی از فرصت های شغلی در روستاها
۴۹۵