قسمت ۳

129,360

شبکه ۱
24 فروردین ماه 1399
22:13
دایی شفیع به نوری: تو مسلمان نیستی صد رحمت به کووید ۱۹
دایی شفیع به نوری: تو مسلمان نیستی صد رحمت به کووید ۱۹
23,115
وقتی نورالدین خانزاده داماد می‌شود!
وقتی نورالدین خانزاده داماد می‌شود!
36,853
قسمت ۴
قسمت ۴
120,014
مار آوردن دایی شفیع به خانه نوری!
مار آوردن دایی شفیع به خانه نوری!
26,377
عکاسی عروسی نورالدین خانزاده!
عکاسی عروسی نورالدین خانزاده!
61,548
قسمت ۵
قسمت ۵
123,895
تقسیم‌بندی جوایز جشن انار توسط نوری و داوران
تقسیم‌بندی جوایز جشن انار توسط نوری و داوران
24,784
زلزله کرمانشاه در نون خ
زلزله کرمانشاه در نون خ
35,165
قسمت ۶
قسمت ۶
107,098
برپایی سیاه چادر برای در امان ماندن از زلزله
برپایی سیاه چادر برای در امان ماندن از زلزله
15,487
خلیل با بچه وارد می‌شود!
خلیل با بچه وارد می‌شود!
30,582
لحظه عاطفی اعلام‌ خبر زلزله سرپل ذهاب
لحظه عاطفی اعلام‌ خبر زلزله سرپل ذهاب
27,237
قسمت ۷
قسمت ۷
106,412
شیردوش ژاپنی!
شیردوش ژاپنی!
22,576
دوئل کاووس و شفیع
دوئل کاووس و شفیع
29,437
ورود خلیل به خانه مادریش
ورود خلیل به خانه مادریش
26,807
قسمت ۸
قسمت ۸
104,285
امکانات فوق لاکچری کانکس‌های زلزله کرمانشاه
امکانات فوق لاکچری کانکس‌های زلزله کرمانشاه
12,844
مناظره‌های انتخاباتی در نون خ
مناظره‌های انتخاباتی در نون خ
20,407
نقاشی جذاب شیرین از روناک
نقاشی جذاب شیرین از روناک
38,584
شلیک به زن دوم!
شلیک به زن دوم!
10,421
نون خ و حرکات تبلیغاتی وزیر جوان
نون خ و حرکات تبلیغاتی وزیر جوان
35,721
مسابقه پانتومیم بین تیم خلیل و نورالدین
مسابقه پانتومیم بین تیم خلیل و نورالدین
33,237
قسمت ۹
قسمت ۹
110,021
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
105,179
شکار دیدنی دایی شفیع و مهیار
شکار دیدنی دایی شفیع و مهیار
21,983
رابطه مسئولیت خلیل با مهاجرت به کانادا
رابطه مسئولیت خلیل با مهاجرت به کانادا
28,314
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
124,441
نوید محمدزاده و ابد و یک روز در نون خ
نوید محمدزاده و ابد و یک روز در نون خ
48,807
مراسم افتتاح و انفجار بخاری نفتی
مراسم افتتاح و انفجار بخاری نفتی
42,340
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
136,345
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
135,354
قسمت آخر
قسمت آخر
152,299
نظر مردم درباره مجموعه نون خ
نظر مردم درباره مجموعه نون خ
34,566
فصل دوم -قسمت پایانی
فصل دوم -قسمت پایانی
56,042
پشت صحنه مجموعه نون خ ۲
پشت صحنه مجموعه نون خ ۲
11,250
از ۲۰ فروردین شبکه یک
از ۲۰ فروردین شبکه یک
152,368
قسمت ۱
قسمت ۱
172,755
صاف شدن بدهی نورالدین خانزاده با طلبکارانش
صاف شدن بدهی نورالدین خانزاده با طلبکارانش
27,979
خواستگاری سلمان از شیرین
خواستگاری سلمان از شیرین
38,744
ورود غریبه ترسناک به روستا
ورود غریبه ترسناک به روستا
48,468
قسمت ۲
قسمت ۲
142,590
کرونا را شکست میدهیم
کرونا را شکست میدهیم
23,865
مراسم خواستگاری مهیار
مراسم خواستگاری مهیار
38,980
دوالپا  نام موجودی در سریال نون خ!
دوالپا نام موجودی در سریال نون خ!
24,620
حمله خرس به مهیار
حمله خرس به مهیار
30,191
داستان خواستگاری‌های جدید مهیار
داستان خواستگاری‌های جدید مهیار
28,534