۲۳ فروردین ۱۳۹۹

6,992

شبکه نسیم
23 فروردین ماه 1399
22:59
ماجرای عاشقی عجیب فریدون آسرایی!
ماجرای عاشقی عجیب فریدون آسرایی!
10,820
تو کانادا پیک موتوری بودم!
تو کانادا پیک موتوری بودم!
3,438
اتفاقی تهران به دنیا اومدم!
اتفاقی تهران به دنیا اومدم!
2,538
همه با این ترانه خاطره دارن!
همه با این ترانه خاطره دارن!
3,199
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
2,719
هلیکوپتری جناب خان وسط میدون تکسیم!
هلیکوپتری جناب خان وسط میدون تکسیم!
4,431
بایرام میخواد همسر آقای سلطانی بشه!
بایرام میخواد همسر آقای سلطانی بشه!
2,373
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
2,283
خسرو شکیبایی در خندوانه!
خسرو شکیبایی در خندوانه!
13,635
خسرو شکیبایی آقا بود آقا هم رفت!
خسرو شکیبایی آقا بود آقا هم رفت!
2,371
صابر رهبر از من خوشش نیومد!
صابر رهبر از من خوشش نیومد!
1,612
استندآپ کمدی رضا احسان پور
استندآپ کمدی رضا احسان پور
1,753
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
1,769
۲۴ مرداد ۳۹۹
۲۴ مرداد ۳۹۹
2,978
جناب خان: تو خونه رامبد صدات میکنن یا فرشته؟
جناب خان: تو خونه رامبد صدات میکنن یا فرشته؟
10,914
آرزوی جناب خان برای هدایت هاشمی!
آرزوی جناب خان برای هدایت هاشمی!
3,815
رامبد: آتیش تو دهنت خاموش نمیکنی؟
رامبد: آتیش تو دهنت خاموش نمیکنی؟
2,347
خندوانه یا باشگاه ژیمناستیک؟
خندوانه یا باشگاه ژیمناستیک؟
10,184
خواندن در خانواده ما تفریح است!
خواندن در خانواده ما تفریح است!
1,145
آواز خوندن هدایت هاشمی در خندوانه!
آواز خوندن هدایت هاشمی در خندوانه!
2,130
من ۵۰% سبزواری هستم ۵۰% درصد مشهدی!
من ۵۰% سبزواری هستم ۵۰% درصد مشهدی!
۸۶۳
هدایت هاشمی: وقتی خواننده نیستی راحتی!
هدایت هاشمی: وقتی خواننده نیستی راحتی!
۸۰۶
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
2,247
اویسی: طنز باید به موقع و به جا باشه
اویسی: طنز باید به موقع و به جا باشه
1,350
اویسی: راحتم کن بگو خودش رو میگیره
اویسی: راحتم کن بگو خودش رو میگیره
1,883
رامبد: آقای اویسی خیلی جدی شوخی میکنه
رامبد: آقای اویسی خیلی جدی شوخی میکنه
1,626
اویسی: هر ثانیه از زندگی ارزشمند است
اویسی: هر ثانیه از زندگی ارزشمند است
۹۰۰
فتحعلی اویسی چقدر خوب فارسی حرف میزنه!
فتحعلی اویسی چقدر خوب فارسی حرف میزنه!
1,446
فتحعلی اویسی: من متولد فوقدو هستم!
فتحعلی اویسی: من متولد فوقدو هستم!
1,396
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
1,918