قسمت ۲

143,328

شبکه ۱
23 فروردین ماه 1399
22:20
کرونا را شکست میدهیم
کرونا را شکست میدهیم
23,902
مراسم خواستگاری مهیار
مراسم خواستگاری مهیار
39,044
دوالپا  نام موجودی در سریال نون خ!
دوالپا نام موجودی در سریال نون خ!
24,747
حمله خرس به مهیار
حمله خرس به مهیار
30,263
داستان خواستگاری‌های جدید مهیار
داستان خواستگاری‌های جدید مهیار
28,591
قسمت ۳
قسمت ۳
130,024
دایی شفیع به نوری: تو مسلمان نیستی صد رحمت به کووید ۱۹
دایی شفیع به نوری: تو مسلمان نیستی صد رحمت به کووید ۱۹
23,177
وقتی نورالدین خانزاده داماد می‌شود!
وقتی نورالدین خانزاده داماد می‌شود!
36,891
قسمت ۴
قسمت ۴
120,608
مار آوردن دایی شفیع به خانه نوری!
مار آوردن دایی شفیع به خانه نوری!
26,412
عکاسی عروسی نورالدین خانزاده!
عکاسی عروسی نورالدین خانزاده!
61,642
قسمت ۵
قسمت ۵
124,516
تقسیم‌بندی جوایز جشن انار توسط نوری و داوران
تقسیم‌بندی جوایز جشن انار توسط نوری و داوران
24,841
زلزله کرمانشاه در نون خ
زلزله کرمانشاه در نون خ
35,268
قسمت ۶
قسمت ۶
107,748
برپایی سیاه چادر برای در امان ماندن از زلزله
برپایی سیاه چادر برای در امان ماندن از زلزله
15,545
خلیل با بچه وارد می‌شود!
خلیل با بچه وارد می‌شود!
30,621
لحظه عاطفی اعلام‌ خبر زلزله سرپل ذهاب
لحظه عاطفی اعلام‌ خبر زلزله سرپل ذهاب
27,320
قسمت ۷
قسمت ۷
106,994
شیردوش ژاپنی!
شیردوش ژاپنی!
22,612
دوئل کاووس و شفیع
دوئل کاووس و شفیع
29,510
ورود خلیل به خانه مادریش
ورود خلیل به خانه مادریش
26,846
قسمت ۸
قسمت ۸
104,884
امکانات فوق لاکچری کانکس‌های زلزله کرمانشاه
امکانات فوق لاکچری کانکس‌های زلزله کرمانشاه
12,871
مناظره‌های انتخاباتی در نون خ
مناظره‌های انتخاباتی در نون خ
20,462
نقاشی جذاب شیرین از روناک
نقاشی جذاب شیرین از روناک
38,678
شلیک به زن دوم!
شلیک به زن دوم!
10,454
نون خ و حرکات تبلیغاتی وزیر جوان
نون خ و حرکات تبلیغاتی وزیر جوان
35,774
مسابقه پانتومیم بین تیم خلیل و نورالدین
مسابقه پانتومیم بین تیم خلیل و نورالدین
33,356
قسمت ۹
قسمت ۹
110,643
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
105,788
شکار دیدنی دایی شفیع و مهیار
شکار دیدنی دایی شفیع و مهیار
22,080
رابطه مسئولیت خلیل با مهاجرت به کانادا
رابطه مسئولیت خلیل با مهاجرت به کانادا
28,370
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
125,012
نوید محمدزاده و ابد و یک روز در نون خ
نوید محمدزاده و ابد و یک روز در نون خ
48,983
مراسم افتتاح و انفجار بخاری نفتی
مراسم افتتاح و انفجار بخاری نفتی
42,453
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
136,919
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
135,964
قسمت آخر
قسمت آخر
152,960
نظر مردم درباره مجموعه نون خ
نظر مردم درباره مجموعه نون خ
34,744
فصل دوم -قسمت پایانی
فصل دوم -قسمت پایانی
56,551
پشت صحنه مجموعه نون خ ۲
پشت صحنه مجموعه نون خ ۲
11,763
از ۲۰ فروردین شبکه یک
از ۲۰ فروردین شبکه یک
152,502
قسمت ۱
قسمت ۱
173,648
صاف شدن بدهی نورالدین خانزاده با طلبکارانش
صاف شدن بدهی نورالدین خانزاده با طلبکارانش
28,027
خواستگاری سلمان از شیرین
خواستگاری سلمان از شیرین
38,885
ورود غریبه ترسناک به روستا
ورود غریبه ترسناک به روستا
48,524