هم دردی

2,739

شبکه سلامت
22 فروردین ماه 1399
21:24
قسمت ۱
قسمت ۱
7,363
قسمت ۲
قسمت ۲
3,778
قسمت ۳
قسمت ۳
3,011
قسمت ۴
قسمت ۴
2,701
قسمت ۵
قسمت ۵
2,814
قسمت ۸
قسمت ۸
1,967
قسمت ۶
قسمت ۶
1,828
قسمت ۷
قسمت ۷
1,870
قسمت ۹
قسمت ۹
2,223
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
2,444
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
2,693
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
1,738
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
2,121
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
1,588
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
1,955
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
1,276
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
1,656
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
1,847
کنترل استرس
کنترل استرس
1,774
رانندگی ایمن
رانندگی ایمن
1,811
آلودگی هوا
آلودگی هوا
1,363
دیابت
دیابت
1,280
تغذیه سالم
تغذیه سالم
1,406
بهداشت دهان و دندان
بهداشت دهان و دندان
1,880
کم شنوایی
کم شنوایی
1,375
سکته قلبی
سکته قلبی
1,351
تحریک فیزیکی
تحریک فیزیکی
1,325
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
2,438
کنترل وزن و چاقی
کنترل وزن و چاقی
1,313
سیگار و دخانیات
سیگار و دخانیات
1,585
افسردگی
افسردگی
1,289
مراقبت های پوستی
مراقبت های پوستی
1,219
خواب نامنظم
خواب نامنظم
1,740
توجه به ظاهر
توجه به ظاهر
1,452
عمل زیبایی
عمل زیبایی
1,747
عوارض عمل های زیبایی غیر استاندارد
عوارض عمل های زیبایی غیر استاندارد
1,459
آرامش و احترام در خانه
آرامش و احترام در خانه
1,445
مراقبتهای بارداری
مراقبتهای بارداری
2,255
علائم بارداری
علائم بارداری
1,199
مراقبت های بارداری
مراقبت های بارداری
1,701
تاثیر روابط والدین بر کودکان
تاثیر روابط والدین بر کودکان
1,751
حفظ آرامش خانواده
حفظ آرامش خانواده
1,845
ترس
ترس
1,465
طلاق عاطفی
طلاق عاطفی
1,542
کمر درد
کمر درد
2,392
بهداشت فردی
بهداشت فردی
1,576
آلزایمر
آلزایمر
1,676
حمله قلبی
حمله قلبی
2,154
فرار از تعهد(ازدواج)
فرار از تعهد(ازدواج)
2,120
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
1,298
۱ فروردین ۱۳۹۹
۱ فروردین ۱۳۹۹
۹۶۵
تست بازیگری
تست بازیگری
1,213
فیلم ترسناک
فیلم ترسناک
2,667
تعارف
تعارف
1,184
بدنسازی
بدنسازی
1,383
استرس
استرس
1,510
استرس
استرس
1,036
آدم فضایی
آدم فضایی
1,047
امانت داری
امانت داری
1,091
شغل
شغل
1,390
قرارداد
قرارداد
۹۸۳
صاحب خونه
صاحب خونه
۹۷۸
عمل زیبایی
عمل زیبایی
1,250
افراط و تفریط
افراط و تفریط
1,128
همدردی
همدردی
1,126
اختلاف
اختلاف
1,202
احساسات
احساسات
1,034
رانندگی
رانندگی
1,979
دیابت
دیابت
1,180
اضافه وزن
اضافه وزن
1,545
درک کردن
درک کردن
1,540