قسمت ۱

172,858

شبکه ۱
22 فروردین ماه 1399
22:14
صاف شدن بدهی نورالدین خانزاده با طلبکارانش
صاف شدن بدهی نورالدین خانزاده با طلبکارانش
27,983
خواستگاری سلمان از شیرین
خواستگاری سلمان از شیرین
38,759
ورود غریبه ترسناک به روستا
ورود غریبه ترسناک به روستا
48,478
قسمت ۲
قسمت ۲
142,654
کرونا را شکست میدهیم
کرونا را شکست میدهیم
23,872
مراسم خواستگاری مهیار
مراسم خواستگاری مهیار
38,989
دوالپا  نام موجودی در سریال نون خ!
دوالپا نام موجودی در سریال نون خ!
24,633
حمله خرس به مهیار
حمله خرس به مهیار
30,202
داستان خواستگاری‌های جدید مهیار
داستان خواستگاری‌های جدید مهیار
28,546
قسمت ۳
قسمت ۳
129,410
دایی شفیع به نوری: تو مسلمان نیستی صد رحمت به کووید ۱۹
دایی شفیع به نوری: تو مسلمان نیستی صد رحمت به کووید ۱۹
23,123
وقتی نورالدین خانزاده داماد می‌شود!
وقتی نورالدین خانزاده داماد می‌شود!
36,859
قسمت ۴
قسمت ۴
120,072
مار آوردن دایی شفیع به خانه نوری!
مار آوردن دایی شفیع به خانه نوری!
26,382
عکاسی عروسی نورالدین خانزاده!
عکاسی عروسی نورالدین خانزاده!
61,564
قسمت ۵
قسمت ۵
123,971
تقسیم‌بندی جوایز جشن انار توسط نوری و داوران
تقسیم‌بندی جوایز جشن انار توسط نوری و داوران
24,790
زلزله کرمانشاه در نون خ
زلزله کرمانشاه در نون خ
35,181
قسمت ۶
قسمت ۶
107,175
برپایی سیاه چادر برای در امان ماندن از زلزله
برپایی سیاه چادر برای در امان ماندن از زلزله
15,493
خلیل با بچه وارد می‌شود!
خلیل با بچه وارد می‌شود!
30,589
لحظه عاطفی اعلام‌ خبر زلزله سرپل ذهاب
لحظه عاطفی اعلام‌ خبر زلزله سرپل ذهاب
27,247
قسمت ۷
قسمت ۷
106,476
شیردوش ژاپنی!
شیردوش ژاپنی!
22,581
دوئل کاووس و شفیع
دوئل کاووس و شفیع
29,442
ورود خلیل به خانه مادریش
ورود خلیل به خانه مادریش
26,812
قسمت ۸
قسمت ۸
104,356
امکانات فوق لاکچری کانکس‌های زلزله کرمانشاه
امکانات فوق لاکچری کانکس‌های زلزله کرمانشاه
12,848
مناظره‌های انتخاباتی در نون خ
مناظره‌های انتخاباتی در نون خ
20,420
نقاشی جذاب شیرین از روناک
نقاشی جذاب شیرین از روناک
38,596
شلیک به زن دوم!
شلیک به زن دوم!
10,430
نون خ و حرکات تبلیغاتی وزیر جوان
نون خ و حرکات تبلیغاتی وزیر جوان
35,730
مسابقه پانتومیم بین تیم خلیل و نورالدین
مسابقه پانتومیم بین تیم خلیل و نورالدین
33,254
قسمت ۹
قسمت ۹
110,076
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
105,210
شکار دیدنی دایی شفیع و مهیار
شکار دیدنی دایی شفیع و مهیار
21,997
رابطه مسئولیت خلیل با مهاجرت به کانادا
رابطه مسئولیت خلیل با مهاجرت به کانادا
28,324
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
124,496
نوید محمدزاده و ابد و یک روز در نون خ
نوید محمدزاده و ابد و یک روز در نون خ
48,821
مراسم افتتاح و انفجار بخاری نفتی
مراسم افتتاح و انفجار بخاری نفتی
42,352
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
136,402
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
135,411
قسمت آخر
قسمت آخر
152,352
نظر مردم درباره مجموعه نون خ
نظر مردم درباره مجموعه نون خ
34,585
فصل دوم -قسمت پایانی
فصل دوم -قسمت پایانی
56,088
پشت صحنه مجموعه نون خ ۲
پشت صحنه مجموعه نون خ ۲
11,291
از ۲۰ فروردین شبکه یک
از ۲۰ فروردین شبکه یک
152,381