درک کردن

1,541

شبکه سلامت
21 فروردین ماه 1399
21:23
هم دردی
هم دردی
2,788
قسمت ۱
قسمت ۱
7,387
قسمت ۲
قسمت ۲
3,801
قسمت ۳
قسمت ۳
3,030
قسمت ۴
قسمت ۴
2,726
قسمت ۵
قسمت ۵
2,847
قسمت ۸
قسمت ۸
1,981
قسمت ۶
قسمت ۶
1,847
قسمت ۷
قسمت ۷
1,890
قسمت ۹
قسمت ۹
2,243
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
2,459
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
2,712
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
1,754
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
2,140
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
1,597
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
1,977
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
1,281
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
1,673
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
1,861
کنترل استرس
کنترل استرس
1,784
رانندگی ایمن
رانندگی ایمن
1,830
آلودگی هوا
آلودگی هوا
1,379
دیابت
دیابت
1,287
تغذیه سالم
تغذیه سالم
1,415
بهداشت دهان و دندان
بهداشت دهان و دندان
1,902
کم شنوایی
کم شنوایی
1,385
سکته قلبی
سکته قلبی
1,358
تحریک فیزیکی
تحریک فیزیکی
1,328
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
2,453
کنترل وزن و چاقی
کنترل وزن و چاقی
1,321
سیگار و دخانیات
سیگار و دخانیات
1,591
افسردگی
افسردگی
1,295
مراقبت های پوستی
مراقبت های پوستی
1,223
خواب نامنظم
خواب نامنظم
1,755
توجه به ظاهر
توجه به ظاهر
1,459
عمل زیبایی
عمل زیبایی
1,752
عوارض عمل های زیبایی غیر استاندارد
عوارض عمل های زیبایی غیر استاندارد
1,461
آرامش و احترام در خانه
آرامش و احترام در خانه
1,449
مراقبتهای بارداری
مراقبتهای بارداری
2,289
علائم بارداری
علائم بارداری
1,199
مراقبت های بارداری
مراقبت های بارداری
1,710
تاثیر روابط والدین بر کودکان
تاثیر روابط والدین بر کودکان
1,757
حفظ آرامش خانواده
حفظ آرامش خانواده
1,860
ترس
ترس
1,476
طلاق عاطفی
طلاق عاطفی
1,548
کمر درد
کمر درد
2,406
بهداشت فردی
بهداشت فردی
1,584
آلزایمر
آلزایمر
1,683
حمله قلبی
حمله قلبی
2,168
فرار از تعهد(ازدواج)
فرار از تعهد(ازدواج)
2,129
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
1,303
۱ فروردین ۱۳۹۹
۱ فروردین ۱۳۹۹
۹۶۸
تست بازیگری
تست بازیگری
1,220
فیلم ترسناک
فیلم ترسناک
2,691
تعارف
تعارف
1,192
بدنسازی
بدنسازی
1,388
استرس
استرس
1,529
استرس
استرس
1,038
آدم فضایی
آدم فضایی
1,052
امانت داری
امانت داری
1,094
شغل
شغل
1,409
قرارداد
قرارداد
۹۹۰
صاحب خونه
صاحب خونه
۹۸۱
عمل زیبایی
عمل زیبایی
1,254
افراط و تفریط
افراط و تفریط
1,140
همدردی
همدردی
1,134
اختلاف
اختلاف
1,207
احساسات
احساسات
1,039
رانندگی
رانندگی
1,988
دیابت
دیابت
1,194
اضافه وزن
اضافه وزن
1,558