تست کرونا در استودیو دستپخت

۱,۲۹۵

۱۲ خرداد ۱۳۹۹
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
۵۶۵
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۶۶۷
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
۸۶۸
۷ خرداد ۱۳۹۹
۷ خرداد ۱۳۹۹
۱,۱۸۷
۵ خرداد ۱۳۹۹
۵ خرداد ۱۳۹۹
۱,۷۵۸
۴ خرداد ۱۳۹۹
۴ خرداد ۱۳۹۹
۱,۴۶۴
اعلام نتایج - اولین گروه خانواده های دستپخت
اعلام نتایج - اولین گروه خانواده های دستپخت
۲,۴۸۳
داوری رقابت اولین گروه خانواده های دستپخت
داوری رقابت اولین گروه خانواده های دستپخت
۱,۶۵۳
چالش آشپزی همراه با نقاشی
چالش آشپزی همراه با نقاشی
۱,۳۸۳
آشنایی با اولین گروه خانواده های دستپخت
آشنایی با اولین گروه خانواده های دستپخت
۱,۰۵۶
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
۱,۷۷۵
اعلام نتایج - گروه داوران
اعلام نتایج - گروه داوران
۱,۳۸۴
داوری رقابت گروه داوران
داوری رقابت گروه داوران
۱,۷۰۲
چالش آشپزی با ابزار مینیاتوری
چالش آشپزی با ابزار مینیاتوری
۱,۴۴۰
معرفی گروه داوران
معرفی گروه داوران
۶۴۵
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
۵,۶۰۷
اعلام نتایج - گروه آشپزای آینده
اعلام نتایج - گروه آشپزای آینده
۲,۷۵۴
داوری رقابت گروه آشپزای آینده
داوری رقابت گروه آشپزای آینده
۱,۷۴۰
چالش آشپزی و حل پازل
چالش آشپزی و حل پازل
۱,۳۸۳
معرفی گروه آشپزای آینده
معرفی گروه آشپزای آینده
۹۹۰
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۱,۴۵۹
اعلام نتایج - گروه دوبلورهای آشپز
اعلام نتایج - گروه دوبلورهای آشپز
۲,۶۳۰
داوری رقابت گروه دوبلورهای آشپز
داوری رقابت گروه دوبلورهای آشپز
۱,۸۰۳
چالش آشپزی همراه با هدفون و حفظ شعر
چالش آشپزی همراه با هدفون و حفظ شعر
۱,۳۳۲
معرفی گروه دوبلورهای آشپز
معرفی گروه دوبلورهای آشپز
۳,۰۱۰
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۲,۴۳۵
اعلام نتایج - گروه خانواده منصوریان
اعلام نتایج - گروه خانواده منصوریان
۲,۱۲۳
داوری رقابت گروه خانواده منصوریان
داوری رقابت گروه خانواده منصوریان
۱,۶۱۸
چالش آشپزی خانواده منصوریان
چالش آشپزی خانواده منصوریان
۱,۷۱۹
معرفی گروه خانواده منصوریان
معرفی گروه خانواده منصوریان
۱,۶۰۲