اعمال محدودیت های جدید در سراسر کشور

۷,۴۱۹

شبکه ۱
۷ فروردین ماه ۱۳۹۹
۱۴:۰۵
آخرین وضعیت تردد در روز طبیعت
آخرین وضعیت تردد در روز طبیعت
۳,۳۷۴
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۳ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۳ فروردین
۵,۵۳۶
روز طبیعت کرونایی
روز طبیعت کرونایی
۱,۷۱۷
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۲,۵۸۴
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۲ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۲ فروردین
۳,۱۵۵
بازدید رییس قوه قضاییه از بیمارستان ۲۰۰۰ تختخوابی ارتش
بازدید رییس قوه قضاییه از بیمارستان ۲۰۰۰ تختخوابی ارتش
۱,۵۶۷
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۲,۳۴۵
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۱ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۱ فروردین
۸,۴۳۷
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۳,۴۱۳
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۰ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۰ فروردین
۶,۶۷۰
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
۴,۸۶۸
عدم انتقال کرونا از هوا در مکان های عادی
عدم انتقال کرونا از هوا در مکان های عادی
۵,۷۳۲
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۹ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۹ فروردین
۵,۹۶۸
نتایج و اقدامات در طرح فاصله گذاری اجتماعی
نتایج و اقدامات در طرح فاصله گذاری اجتماعی
۲,۵۷۹
۹ فروردین ۱۳۹۹
۹ فروردین ۱۳۹۹
۲,۶۱۴
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۸ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۸ فروردین
۷,۵۴۹
اجرای طرح محدودیت های تردد
اجرای طرح محدودیت های تردد
۷,۰۳۲
۸ فروردین ۱۳۹۹
۸ فروردین ۱۳۹۹
۳,۰۸۶
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۷ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۷ فروردین
۹,۷۱۳
۷ فروردین ۱۳۹۹
۷ فروردین ۱۳۹۹
۳,۸۹۲
مشمولان دریافت بسته حمایت معیشتی
مشمولان دریافت بسته حمایت معیشتی
۵,۸۰۸
دستکش ها و ماسک های استفاده شده را زمین نیاندازیم
دستکش ها و ماسک های استفاده شده را زمین نیاندازیم
۲,۳۴۸
افتتاح مجتمع بیمارستانی ۲۰۰۰ تختخوابی
افتتاح مجتمع بیمارستانی ۲۰۰۰ تختخوابی
۳,۵۸۵
۶ فروردین ۱۳۹۹
۶ فروردین ۱۳۹۹
۳,۷۲۸
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۵ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۵ فروردین
۱۲,۸۲۱
۵ فروردین ۱۳۹۹
۵ فروردین ۱۳۹۹
۴,۱۷۳
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۴ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۴ فروردین
۷,۸۰۹
مبتلا شدن دکتر میرسیدی به کرونا
مبتلا شدن دکتر میرسیدی به کرونا
۵,۶۷۸
اقدامات قرارگاه پدافند زیستی برای مقابله با کرونا
اقدامات قرارگاه پدافند زیستی برای مقابله با کرونا
۳,۱۵۳