جریمه های سنگین برای راننده های متخلف در سفرهای برون شهری

۱,۹۴۲

شبکه خبر
۷ فروردین ماه ۱۳۹۹
۱۳:۰۲
خبرها از شیوع کرونا در جهان تا ۱۳ فروردین
خبرها از شیوع کرونا در جهان تا ۱۳ فروردین
۲,۲۲۶
آخرین تمهیدات ترافیکی در طرح فاصله گذاری اجتماعی
آخرین تمهیدات ترافیکی در طرح فاصله گذاری اجتماعی
۱,۴۸۹
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۳۵۲
خبرها از کرونا در جهان تا ۱۲ فروردین
خبرها از کرونا در جهان تا ۱۲ فروردین
۲,۳۰۳
حذف نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات مجاز شد
حذف نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات مجاز شد
۲,۳۱۴
آخرین وضعیت تردد و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی
آخرین وضعیت تردد و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی
۲,۲۵۶
تعطیلی همه پارک ها و مناطق تفریحی در ۱۳ فروردین
تعطیلی همه پارک ها و مناطق تفریحی در ۱۳ فروردین
۱,۲۰۰
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۵۱۴
آخرین آمار کرونا در جهان تا ۱۱ فروردین
آخرین آمار کرونا در جهان تا ۱۱ فروردین
۳,۱۸۵
رونمایی از نسل دوم کیت بومی تشخیص کرونا
رونمایی از نسل دوم کیت بومی تشخیص کرونا
۲,۰۶۹
آخرین خبرها از نحوه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی
آخرین خبرها از نحوه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی
۲,۶۶۲
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۷۷۱
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
۲,۱۱۰
خبرها از کرونا در جهان تا ۹ فروردین
خبرها از کرونا در جهان تا ۹ فروردین
۳,۷۳۱
آخرین اقدامات برای مقابله با کرونا
آخرین اقدامات برای مقابله با کرونا
۳,۳۵۷
۹ فروردین ۱۳۹۹
۹ فروردین ۱۳۹۹
۹۳۸
آخرین اخبار کرونا در جهان تا ۸ فروردین
آخرین اخبار کرونا در جهان تا ۸ فروردین
۵,۱۳۵
تأیید کیت های ایرانی تشخیص کرونا
تأیید کیت های ایرانی تشخیص کرونا
۴,۷۶۳
آغاز اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی
آغاز اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی
۲,۷۲۶
۸ فروردین ۱۳۹۹
۸ فروردین ۱۳۹۹
۵۴۳
آخرین آمار کرونا در جهان تا ۷ فروردین
آخرین آمار کرونا در جهان تا ۷ فروردین
۳,۶۹۴
در روزهای کرونایی چگونه در خانه بمانیم ؟
در روزهای کرونایی چگونه در خانه بمانیم ؟
۱,۳۳۵
۷ فروردین ۱۳۹۹
۷ فروردین ۱۳۹۹
۱,۷۵۴
آخرین آمار کرونا در جهان تا ۶ فروردین
آخرین آمار کرونا در جهان تا ۶ فروردین
۲,۸۰۶
تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هیئت دولت ۶ فروردین
تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هیئت دولت ۶ فروردین
۳,۰۲۲
۶ فروردین ۱۳۹۹
۶ فروردین ۱۳۹۹
۸۶۵
آخرین آمار کرونا در جهان تا ۵ فروردین
آخرین آمار کرونا در جهان تا ۵ فروردین
۵,۳۰۰
وضعیت امدادرسانی در استان های آسیب دیده از سیل
وضعیت امدادرسانی در استان های آسیب دیده از سیل
۲,۹۹۴
۵ فروردین ۱۳۹۹
۵ فروردین ۱۳۹۹
۱,۴۲۶