۷ فروردین ۱۳۹۹

۴,۱۱۴

شبکه ۱
۷ فروردین ماه ۱۳۹۹
۱۳:۵۹
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۱ خرداد
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۱ خرداد
۵,۵۲۵
گازسوز کردن خودروهای عمومی
گازسوز کردن خودروهای عمومی
۲,۱۲۵
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
۱,۳۵۱
آغاز ثبت نام دانش آموزان
آغاز ثبت نام دانش آموزان
۱,۸۳۲
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۰ خرداد
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۰ خرداد
۳,۲۴۷
نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد
نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد
۱,۲۳۴
افزایش ۲۰ درصدی حقوق سربازان
افزایش ۲۰ درصدی حقوق سربازان
۱,۲۷۵
سن اهدای سلول های بنیادی
سن اهدای سلول های بنیادی
۷۶۳
احراز هویت غیر حضوری
احراز هویت غیر حضوری
۲,۴۵۰
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
۱,۲۴۲
کنترل تا مهار کرونا
کنترل تا مهار کرونا
۳,۹۵۵
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۹ خرداد
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۹ خرداد
۵,۵۶۲
۹ خرداد ۱۳۹۹
۹ خرداد ۱۳۹۹
۲,۳۸۹
دانش آموزان و امتحانات
دانش آموزان و امتحانات
۵,۱۲۸
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۸ خرداد
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۸ خرداد
۵,۹۱۶
۸ خرداد ۱۳۹۹
۸ خرداد ۱۳۹۹
۲,۴۹۸
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۷ خرداد
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۷ خرداد
۶,۰۸۶
هشدار در مورد کمرنگ شدن رعایت موارد بهداشتی
هشدار در مورد کمرنگ شدن رعایت موارد بهداشتی
۲,۸۴۹
درخشش محققان ایرانی در حوزه کرونا
درخشش محققان ایرانی در حوزه کرونا
۱,۷۲۵
زلزله ۴ ریشتری در تهران
زلزله ۴ ریشتری در تهران
۴,۷۰۶
۷ خرداد ۱۳۹۹
۷ خرداد ۱۳۹۹
۲,۲۰۷
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۶ خرداد
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۶ خرداد
۵,۲۱۰
۶ خرداد ۱۳۹۹
۶ خرداد ۱۳۹۹
۲,۳۳۳
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۵ خرداد
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۵ خرداد
۵,۷۵۱
کیت های تشخیصی کرونا
کیت های تشخیصی کرونا
۲,۸۹۷
بازگشایی مجدد دانشگاه ها
بازگشایی مجدد دانشگاه ها
۲,۷۵۳
مردم از سفر به استان های شمال کشور پرهیز کنند !
مردم از سفر به استان های شمال کشور پرهیز کنند !
۲,۶۹۴
۵ خرداد ۱۳۹۹
۵ خرداد ۱۳۹۹
۱,۸۰۷
هشدار حریرچی در مورد شیوع کرونا در استان خوزستان
هشدار حریرچی در مورد شیوع کرونا در استان خوزستان
۳,۷۷۶
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۴ خرداد
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۴ خرداد
۳,۲۵۷