جلسه کمیته اقتصادی دولت / ۷ فروردین ۱۳۹۹

۴,۴۰۳

شبکه خبر
۷ فروردین ماه ۱۳۹۹
۱۰:۴۷
مصاحبه با وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت
مصاحبه با وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیئت دولت
۲,۵۶۱
سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت - ۱۳ فروردین
سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت - ۱۳ فروردین
۳,۴۶۵
معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت - ۱۳ فروردین
معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت - ۱۳ فروردین
۵,۲۱۲
نشست خبری رئیس انستيتو پاستور ايران - ۱۳ فروردین
نشست خبری رئیس انستيتو پاستور ايران - ۱۳ فروردین
۳,۴۶۵
مصاحبه با جمشید انصاری ، رئیس سازمان اداری و استخدامی در حاشیه جلسه هیئت  دولت
مصاحبه با جمشید انصاری ، رئیس سازمان اداری و استخدامی در حاشیه جلسه هیئت دولت
۵۹۶
آخرین وضعیت تردد در روز طبیعت
آخرین وضعیت تردد در روز طبیعت
۱,۳۶۶
وزیر صنعت در حاشیه جلسه هیئت دولت - ۱۳ فروردین
وزیر صنعت در حاشیه جلسه هیئت دولت - ۱۳ فروردین
۵۶۵
وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت - ۱۳ فروردین
وزیر کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت - ۱۳ فروردین
۱,۰۲۹
جلسه هیئت دولت - ۱۳ فروردین
جلسه هیئت دولت - ۱۳ فروردین
۲,۱۷۲
جدیدترین اخبار از وضعیت کرونا در کشور
جدیدترین اخبار از وضعیت کرونا در کشور
۲,۴۱۹
نشست خبری معاون درمان وزارت بهداشت - ۱۲ فروردین
نشست خبری معاون درمان وزارت بهداشت - ۱۲ فروردین
۳,۶۳۸
جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا ۱۲ فروردین
جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا ۱۲ فروردین
۲,۱۳۹
ارتباط تصویری رئیس جمهور با مدیران بهداشت و درمان
ارتباط تصویری رئیس جمهور با مدیران بهداشت و درمان
۱,۶۰۷
نشست خبری سخنگوی دولت - ۱۱ فروردین
نشست خبری سخنگوی دولت - ۱۱ فروردین
۲,۵۰۳
آیین رونمایی و تولید انبوه کیت تشخیص کرونا
آیین رونمایی و تولید انبوه کیت تشخیص کرونا
۱,۷۷۵
نشست خبری مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت
نشست خبری مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت
۲,۰۲۲
سخنان معاون اول رییس جمهور در انستیتو پاستور
سخنان معاون اول رییس جمهور در انستیتو پاستور
۱,۰۹۳
سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان درباره تحولات منطقه و جهان
سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان درباره تحولات منطقه و جهان
۸۸۱
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا
۱,۲۰۳
جدیدترین اخبار و آمار از ویروس کرونا در کشور
جدیدترین اخبار و آمار از ویروس کرونا در کشور
۵,۰۲۲
نشست خبری معاون کل وزارت بهداشت
نشست خبری معاون کل وزارت بهداشت
۷,۹۶۱
جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا ۱۰ فروردین
جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا ۱۰ فروردین
۳,۹۷۱
آخرین وضع محدودیت های ترافیکی استان تهران
آخرین وضع محدودیت های ترافیکی استان تهران
۳,۱۰۰
سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب به مناسبت روز پاسدار
سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب به مناسبت روز پاسدار
۱,۵۳۲
آخرین اخبار و وضعیت ویروس کرونا در کشور
آخرین اخبار و وضعیت ویروس کرونا در کشور
۵,۳۳۱
جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا ۹ فروردین
جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا ۹ فروردین
۴,۸۴۳
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا
۲,۰۶۲
نشست خبری رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
نشست خبری رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
۲,۷۹۷
جزییات اعمال محدودیت های جدید تردد برای مقابله با کرونا
جزییات اعمال محدودیت های جدید تردد برای مقابله با کرونا
۱,۷۱۲
نشست خبری رییس سازمان غذا و دارو
نشست خبری رییس سازمان غذا و دارو
۵,۳۰۳