قسمت ۵

۴۸۷,۰۳۶

شبکه ۱
۵ فروردین ماه ۱۳۹۹
۲۲:۰۳
پيشنهاد ازدواج با دختر نماينده مجلس به بهتاش
پيشنهاد ازدواج با دختر نماينده مجلس به بهتاش
۵۳,۲۹۶
صحبت‌های بهتاش با نماینده درباره کمیسیون‌های مجلس
صحبت‌های بهتاش با نماینده درباره کمیسیون‌های مجلس
۵۵,۸۹۷
قسمت ۶
قسمت ۶
۶۴۷,۹۷۴
نماز صبح خواندن نقی
نماز صبح خواندن نقی
۳۳,۰۶۳
قسمت ۷
قسمت ۷
۴۷۳,۹۹۵
پای محسن چاوشی هم به پایتخت باز شد!
پای محسن چاوشی هم به پایتخت باز شد!
۳۷,۱۸۱
وقتی هما بوتاکسی می‌شود!
وقتی هما بوتاکسی می‌شود!
۹۶,۱۷۸
دعوای دیدنی رحمت و بهروز
دعوای دیدنی رحمت و بهروز
۱۰۵,۸۰۱
قسمت ۸
قسمت ۸
۵۴۳,۸۴۶
عصبانیت هما به دلیل گذاشتن عکس‌های نامناسب توسط سارا و نیکا در اینستاگرام
عصبانیت هما به دلیل گذاشتن عکس‌های نامناسب توسط سارا و نیکا در اینستاگرام
۶۴,۰۳۴
قسمت ۹
قسمت ۹
۶۳۵,۵۸۱
بهتاش با نساجی در استادیوم آزادی
بهتاش با نساجی در استادیوم آزادی
۱۰۷,۲۸۰
دور گود نشستن و لنگ کردن
دور گود نشستن و لنگ کردن
۱۴,۲۶۴
توضیح سکته از زبان دکتر ارسطو
توضیح سکته از زبان دکتر ارسطو
۲۴,۳۵۹
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
۵۳۳,۳۵۸
دروازه‌بانی بهتاش در بازی پرسپولیس و نساجی
دروازه‌بانی بهتاش در بازی پرسپولیس و نساجی
۱۵,۷۹۱
حضور نقی در دفتر مدیر فرودگاه
حضور نقی در دفتر مدیر فرودگاه
۹,۹۹۸
برخورد شدید بهبود و ارسطو
برخورد شدید بهبود و ارسطو
۳۲,۲۹۹
برخورد فهیمه و نماینده سفارت در فرودگاه
برخورد فهیمه و نماینده سفارت در فرودگاه
۲۷,۱۵۷
صحبت‌های نقی درباره گرانی
صحبت‌های نقی درباره گرانی
۲۶,۷۰۰
عصبانیت شدید بهتاش بر سر نقی
عصبانیت شدید بهتاش بر سر نقی
۶۲,۱۵۴
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
۳۵۹,۰۲۵
امتحان‌های نقی از آقای نماینده
امتحان‌های نقی از آقای نماینده
۳۵,۷۲۷
پای احسان علیخانی هم به پایتخت باز شد
پای احسان علیخانی هم به پایتخت باز شد
۵۸,۳۳۳
صحبت نقی با راننده مقامات
صحبت نقی با راننده مقامات
۱۴,۶۹۳
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
۱۱۸,۶۳۴
گزارش پخش پایتخت در میان پرستاران
گزارش پخش پایتخت در میان پرستاران
۶,۵۳۲
تعقیب و تصادف ارسطو و نقی
تعقیب و تصادف ارسطو و نقی
۱۸,۴۸۹
وقتی نقی بروسلی می‌شود!
وقتی نقی بروسلی می‌شود!
۴۰,۴۴۳
شروع فصل ششم مجموعه پایتخت
شروع فصل ششم مجموعه پایتخت
۱,۱۹۹,۷۴۱
قسمت ۱
قسمت ۱
۴۵۷,۰۱۶
لحظه سال تحویل خانواده معمولی
لحظه سال تحویل خانواده معمولی
۱۶۸,۴۸۸
لحظه آزادی ارسطو از زندان قائم شهر
لحظه آزادی ارسطو از زندان قائم شهر
۱۲۸,۳۸۰
ماجرای نذر شدن باباپنجعلی توسط نقی
ماجرای نذر شدن باباپنجعلی توسط نقی
۱۵۵,۶۷۰
قسمت ۲
قسمت ۲
۵۲۵,۹۳۷
حضور بهنام بانی در ختم بابا پنجعلی
حضور بهنام بانی در ختم بابا پنجعلی
۱۱۹,۵۵۴
سخنرانی نقی در جشن نفس و اهدای عضو
سخنرانی نقی در جشن نفس و اهدای عضو
۱۱۲,۶۸۱
اشاره بهتاش به تحریم قطعات خودرو توسط اروپا
اشاره بهتاش به تحریم قطعات خودرو توسط اروپا
۴۳,۰۳۲
رقص شلوار پلنگی بعد از جشن نفس
رقص شلوار پلنگی بعد از جشن نفس
۹۷,۰۲۱
پیام نقی به خانواده برای اخبار هما
پیام نقی به خانواده برای اخبار هما
۳۲,۷۱۵
قسمت ۳
قسمت ۳
۵۵۷,۹۵۶
ترانه گذاشتن ارسطو تو ماشین دولتی
ترانه گذاشتن ارسطو تو ماشین دولتی
۳۹,۵۴۷
عکس‌نقی با ولایتی ظریف و موگیرینی
عکس‌نقی با ولایتی ظریف و موگیرینی
۶۴,۲۵۳
حجرالاسود بوسیدن نقی
حجرالاسود بوسیدن نقی
۱۸,۷۵۷
آموزش احکام حج در سریال پایتخت
آموزش احکام حج در سریال پایتخت
۱۱,۲۱۱
رعایت واجبات و ترک محرمات در حج
رعایت واجبات و ترک محرمات در حج
۷,۹۶۳
ممنوعیت مواد مخدر در حج
ممنوعیت مواد مخدر در حج
۲۴,۰۳۷
نخریدن سوغاتی در حج
نخریدن سوغاتی در حج
۹,۵۹۲
قسمت ۴
قسمت ۴
۵۴۶,۶۱۰
درخواست های ارسطو از نقی قبل از رفتن به مکه
درخواست های ارسطو از نقی قبل از رفتن به مکه
۱۸,۰۱۶
سفارش بطری آب زمزم
سفارش بطری آب زمزم
۱۵,۵۵۴
شباهت های مجلس و زندان!
شباهت های مجلس و زندان!
۲۹,۹۳۸
اشتباه گفتن سانتریفیوژ توسط هما
اشتباه گفتن سانتریفیوژ توسط هما
۴۲,۱۶۲
خط قرمزهای نقی معمولی
خط قرمزهای نقی معمولی
۶۰,۱۶۷
اخطار به هما برای همکاری با شبکه‌های معاند
اخطار به هما برای همکاری با شبکه‌های معاند
۳۹,۰۶۳