آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۵ فروردین

۱۲,۹۷۲

شبکه ۱
۵ فروردین ماه ۱۳۹۹
۱۴:۱۶
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۷ خرداد
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۷ خرداد
۴,۸۷۲
هشدار در مورد کمرنگ شدن رعایت موارد بهداشتی
هشدار در مورد کمرنگ شدن رعایت موارد بهداشتی
۲,۰۶۲
درخشش محققان ایرانی در حوزه کرونا
درخشش محققان ایرانی در حوزه کرونا
۱,۲۲۴
زلزله ۴ ریشتری در تهران
زلزله ۴ ریشتری در تهران
۴,۲۴۶
۷ خرداد ۱۳۹۹
۷ خرداد ۱۳۹۹
۱,۷۲۹
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۶ خرداد
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۶ خرداد
۵,۰۵۶
۶ خرداد ۱۳۹۹
۶ خرداد ۱۳۹۹
۲,۱۶۱
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۵ خرداد
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۵ خرداد
۵,۶۳۸
کیت های تشخیصی کرونا
کیت های تشخیصی کرونا
۲,۷۳۶
بازگشایی مجدد دانشگاه ها
بازگشایی مجدد دانشگاه ها
۲,۶۴۲
مردم از سفر به استان های شمال کشور پرهیز کنند !
مردم از سفر به استان های شمال کشور پرهیز کنند !
۲,۴۸۱
۵ خرداد ۱۳۹۹
۵ خرداد ۱۳۹۹
۱,۶۸۴
هشدار حریرچی در مورد شیوع کرونا در استان خوزستان
هشدار حریرچی در مورد شیوع کرونا در استان خوزستان
۳,۶۷۵
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۴ خرداد
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۴ خرداد
۳,۱۷۴
زمین لرزه ۵.۲ ریشتری در دوگنبدان
زمین لرزه ۵.۲ ریشتری در دوگنبدان
۲,۷۴۳
ترافیک پرحجم و نیمه سنگین است !
ترافیک پرحجم و نیمه سنگین است !
۱,۴۶۴
۴ خرداد ۱۳۹۹
۴ خرداد ۱۳۹۹
۲,۰۸۶
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۳ خرداد
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۳ خرداد
۷,۲۹۹
بررسی رویت هلال ماه شوال
بررسی رویت هلال ماه شوال
۳,۵۷۹
۳ خرداد ۱۳۹۹
۳ خرداد ۱۳۹۹
۲,۷۶۶
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۲ خرداد
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۲ خرداد
۴,۲۹۰
اولویت با امتحانات حضوری دانشگاه ها
اولویت با امتحانات حضوری دانشگاه ها
۱,۶۸۵
تعیین عوارض خروج از کشور
تعیین عوارض خروج از کشور
۱,۴۴۰
۲ خرداد ۱۳۹۹
۲ خرداد ۱۳۹۹
۲,۰۱۷
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱ خرداد
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱ خرداد
۴,۶۴۵
۱ خرداد ۱۳۹۹
۱ خرداد ۱۳۹۹
۲,۱۳۷
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۳۱ اردیبهشت
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۳۱ اردیبهشت
۶,۶۵۳
به احتمال زیاد یکشنبه روز عید فطر است !
به احتمال زیاد یکشنبه روز عید فطر است !
۳,۹۰۲
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲,۳۶۱
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۳۰ اردیبهشت
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۳۰ اردیبهشت
۸,۰۸۲