قسمت ۳

۵۵۷,۷۸۹

شبکه ۱
۳ فروردین ماه ۱۳۹۹
۲۲:۰۷
ترانه گذاشتن ارسطو تو ماشین دولتی
ترانه گذاشتن ارسطو تو ماشین دولتی
۳۹,۵۱۰
عکس‌نقی با ولایتی ظریف و موگیرینی
عکس‌نقی با ولایتی ظریف و موگیرینی
۶۴,۲۱۱
حجرالاسود بوسیدن نقی
حجرالاسود بوسیدن نقی
۱۸,۷۲۶
آموزش احکام حج در سریال پایتخت
آموزش احکام حج در سریال پایتخت
۱۱,۱۸۴
رعایت واجبات و ترک محرمات در حج
رعایت واجبات و ترک محرمات در حج
۷,۹۵۲
ممنوعیت مواد مخدر در حج
ممنوعیت مواد مخدر در حج
۲۴,۰۱۴
نخریدن سوغاتی در حج
نخریدن سوغاتی در حج
۹,۵۷۸
قسمت ۴
قسمت ۴
۵۴۶,۳۸۷
درخواست های ارسطو از نقی قبل از رفتن به مکه
درخواست های ارسطو از نقی قبل از رفتن به مکه
۱۷,۹۹۹
سفارش بطری آب زمزم
سفارش بطری آب زمزم
۱۵,۵۴۱
شباهت های مجلس و زندان!
شباهت های مجلس و زندان!
۲۹,۹۱۹
اشتباه گفتن سانتریفیوژ توسط هما
اشتباه گفتن سانتریفیوژ توسط هما
۴۲,۱۰۰
خط قرمزهای نقی معمولی
خط قرمزهای نقی معمولی
۶۰,۰۹۷
اخطار به هما برای همکاری با شبکه‌های معاند
اخطار به هما برای همکاری با شبکه‌های معاند
۳۹,۰۱۴
قسمت ۵
قسمت ۵
۴۸۶,۷۲۱
پيشنهاد ازدواج با دختر نماينده مجلس به بهتاش
پيشنهاد ازدواج با دختر نماينده مجلس به بهتاش
۵۳,۲۳۵
صحبت‌های بهتاش با نماینده درباره کمیسیون‌های مجلس
صحبت‌های بهتاش با نماینده درباره کمیسیون‌های مجلس
۵۵,۸۴۲
قسمت ۶
قسمت ۶
۶۴۷,۱۱۹
نماز صبح خواندن نقی
نماز صبح خواندن نقی
۳۳,۰۰۴
قسمت ۷
قسمت ۷
۴۷۳,۵۷۹
پای محسن چاوشی هم به پایتخت باز شد!
پای محسن چاوشی هم به پایتخت باز شد!
۳۷,۱۰۳
وقتی هما بوتاکسی می‌شود!
وقتی هما بوتاکسی می‌شود!
۹۶,۰۴۴
دعوای دیدنی رحمت و بهروز
دعوای دیدنی رحمت و بهروز
۱۰۵,۴۹۶
قسمت ۸
قسمت ۸
۵۴۳,۱۲۲
عصبانیت هما به دلیل گذاشتن عکس‌های نامناسب توسط سارا و نیکا در اینستاگرام
عصبانیت هما به دلیل گذاشتن عکس‌های نامناسب توسط سارا و نیکا در اینستاگرام
۶۳,۹۵۷
قسمت ۹
قسمت ۹
۶۳۴,۱۷۹
بهتاش با نساجی در استادیوم آزادی
بهتاش با نساجی در استادیوم آزادی
۱۰۷,۰۳۳
دور گود نشستن و لنگ کردن
دور گود نشستن و لنگ کردن
۱۴,۱۸۶
توضیح سکته از زبان دکتر ارسطو
توضیح سکته از زبان دکتر ارسطو
۲۴,۲۵۳
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
۵۳۲,۲۶۷
دروازه‌بانی بهتاش در بازی پرسپولیس و نساجی
دروازه‌بانی بهتاش در بازی پرسپولیس و نساجی
۱۵,۶۳۳
حضور نقی در دفتر مدیر فرودگاه
حضور نقی در دفتر مدیر فرودگاه
۹,۸۸۹
برخورد شدید بهبود و ارسطو
برخورد شدید بهبود و ارسطو
۳۱,۹۴۷
برخورد فهیمه و نماینده سفارت در فرودگاه
برخورد فهیمه و نماینده سفارت در فرودگاه
۲۶,۸۴۴
صحبت‌های نقی درباره گرانی
صحبت‌های نقی درباره گرانی
۲۶,۵۵۴
عصبانیت شدید بهتاش بر سر نقی
عصبانیت شدید بهتاش بر سر نقی
۶۱,۸۴۳
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
۳۵۶,۵۵۴
امتحان‌های نقی از آقای نماینده
امتحان‌های نقی از آقای نماینده
۳۵,۳۴۲
پای احسان علیخانی هم به پایتخت باز شد
پای احسان علیخانی هم به پایتخت باز شد
۵۷,۷۶۹
صحبت نقی با راننده مقامات
صحبت نقی با راننده مقامات
۱۴,۴۵۱
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
۱۰۰,۴۳۱
گزارش پخش پایتخت در میان پرستاران
گزارش پخش پایتخت در میان پرستاران
۵,۲۷۶
تعقیب و تصادف ارسطو و نقی
تعقیب و تصادف ارسطو و نقی
۱۴,۰۱۷
وقتی نقی بروسلی می‌شود!
وقتی نقی بروسلی می‌شود!
۳۲,۴۷۲
شروع فصل ششم مجموعه پایتخت
شروع فصل ششم مجموعه پایتخت
۱,۱۹۹,۴۶۹
قسمت ۱
قسمت ۱
۴۵۶,۶۸۶
لحظه سال تحویل خانواده معمولی
لحظه سال تحویل خانواده معمولی
۱۶۸,۳۵۳
لحظه آزادی ارسطو از زندان قائم شهر
لحظه آزادی ارسطو از زندان قائم شهر
۱۲۸,۳۳۱
ماجرای نذر شدن باباپنجعلی توسط نقی
ماجرای نذر شدن باباپنجعلی توسط نقی
۱۵۵,۶۳۰
قسمت ۲
قسمت ۲
۵۲۵,۶۲۷
حضور بهنام بانی در ختم بابا پنجعلی
حضور بهنام بانی در ختم بابا پنجعلی
۱۱۹,۴۶۳
سخنرانی نقی در جشن نفس و اهدای عضو
سخنرانی نقی در جشن نفس و اهدای عضو
۱۱۲,۶۴۶
اشاره بهتاش به تحریم قطعات خودرو توسط اروپا
اشاره بهتاش به تحریم قطعات خودرو توسط اروپا
۴۲,۹۸۱
رقص شلوار پلنگی بعد از جشن نفس
رقص شلوار پلنگی بعد از جشن نفس
۹۶,۹۳۴
پیام نقی به خانواده برای اخبار هما
پیام نقی به خانواده برای اخبار هما
۳۲,۶۹۰