سخنرانی نقی در جشن نفس و اهدای عضو

۱۱۳,۶۷۵

شبکه ۱
۲ فروردین ماه ۱۳۹۹
۲۳:۲۰
اشاره بهتاش به تحریم قطعات خودرو توسط اروپا
اشاره بهتاش به تحریم قطعات خودرو توسط اروپا
۴۴,۶۱۰
رقص شلوار پلنگی بعد از جشن نفس
رقص شلوار پلنگی بعد از جشن نفس
۹۹,۳۱۱
پیام نقی به خانواده برای اخبار هما
پیام نقی به خانواده برای اخبار هما
۳۳,۲۹۱
قسمت ۳
قسمت ۳
۵۶۴,۲۵۹
ترانه گذاشتن ارسطو تو ماشین دولتی
ترانه گذاشتن ارسطو تو ماشین دولتی
۴۰,۶۰۹
عکس‌نقی با ولایتی ظریف و موگیرینی
عکس‌نقی با ولایتی ظریف و موگیرینی
۶۵,۲۸۱
حجرالاسود بوسیدن نقی
حجرالاسود بوسیدن نقی
۱۹,۳۰۹
آموزش احکام حج در سریال پایتخت
آموزش احکام حج در سریال پایتخت
۱۱,۷۲۰
رعایت واجبات و ترک محرمات در حج
رعایت واجبات و ترک محرمات در حج
۸,۳۵۱
ممنوعیت مواد مخدر در حج
ممنوعیت مواد مخدر در حج
۲۴,۸۴۸
نخریدن سوغاتی در حج
نخریدن سوغاتی در حج
۹,۹۵۱
قسمت ۴
قسمت ۴
۵۵۴,۳۱۴
درخواست های ارسطو از نقی قبل از رفتن به مکه
درخواست های ارسطو از نقی قبل از رفتن به مکه
۱۸,۴۸۸
سفارش بطری آب زمزم
سفارش بطری آب زمزم
۱۵,۹۸۱
شباهت های مجلس و زندان!
شباهت های مجلس و زندان!
۳۰,۵۲۲
اشتباه گفتن سانتریفیوژ توسط هما
اشتباه گفتن سانتریفیوژ توسط هما
۴۳,۵۹۱
خط قرمزهای نقی معمولی
خط قرمزهای نقی معمولی
۶۱,۵۰۱
اخطار به هما برای همکاری با شبکه‌های معاند
اخطار به هما برای همکاری با شبکه‌های معاند
۴۰,۱۲۵
قسمت ۵
قسمت ۵
۴۹۵,۳۲۸
پيشنهاد ازدواج با دختر نماينده مجلس به بهتاش
پيشنهاد ازدواج با دختر نماينده مجلس به بهتاش
۵۴,۵۴۴
صحبت‌های بهتاش با نماینده درباره کمیسیون‌های مجلس
صحبت‌های بهتاش با نماینده درباره کمیسیون‌های مجلس
۵۶,۸۹۰
قسمت ۶
قسمت ۶
۶۶۵,۷۰۰
نماز صبح خواندن نقی
نماز صبح خواندن نقی
۳۴,۱۷۵
قسمت ۷
قسمت ۷
۴۸۳,۲۳۷
پای محسن چاوشی هم به پایتخت باز شد!
پای محسن چاوشی هم به پایتخت باز شد!
۳۸,۸۶۵
وقتی هما بوتاکسی می‌شود!
وقتی هما بوتاکسی می‌شود!
۱۰۰,۰۸۲
دعوای دیدنی رحمت و بهروز
دعوای دیدنی رحمت و بهروز
۱۱۳,۱۸۹
قسمت ۸
قسمت ۸
۵۵۹,۱۲۶
عصبانیت هما به دلیل گذاشتن عکس‌های نامناسب توسط سارا و نیکا در اینستاگرام
عصبانیت هما به دلیل گذاشتن عکس‌های نامناسب توسط سارا و نیکا در اینستاگرام
۶۶,۰۸۸
قسمت ۹
قسمت ۹
۶۶۱,۱۷۴
بهتاش با نساجی در استادیوم آزادی
بهتاش با نساجی در استادیوم آزادی
۱۱۲,۶۴۲
دور گود نشستن و لنگ کردن
دور گود نشستن و لنگ کردن
۱۶,۰۲۲
توضیح سکته از زبان دکتر ارسطو
توضیح سکته از زبان دکتر ارسطو
۲۶,۲۷۴
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
۵۵۴,۷۹۰
دروازه‌بانی بهتاش در بازی پرسپولیس و نساجی
دروازه‌بانی بهتاش در بازی پرسپولیس و نساجی
۱۸,۸۵۱
حضور نقی در دفتر مدیر فرودگاه
حضور نقی در دفتر مدیر فرودگاه
۱۱,۸۲۹
برخورد شدید بهبود و ارسطو
برخورد شدید بهبود و ارسطو
۳۸,۵۰۴
برخورد فهیمه و نماینده سفارت در فرودگاه
برخورد فهیمه و نماینده سفارت در فرودگاه
۳۲,۹۴۲
صحبت‌های نقی درباره گرانی
صحبت‌های نقی درباره گرانی
۲۹,۱۲۹
عصبانیت شدید بهتاش بر سر نقی
عصبانیت شدید بهتاش بر سر نقی
۶۷,۷۵۷
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
۳۹۳,۲۷۱
امتحان‌های نقی از آقای نماینده
امتحان‌های نقی از آقای نماینده
۴۰,۹۱۰
پای احسان علیخانی هم به پایتخت باز شد
پای احسان علیخانی هم به پایتخت باز شد
۶۵,۰۲۶
صحبت نقی با راننده مقامات
صحبت نقی با راننده مقامات
۱۸,۴۵۶
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
۲۷۷,۰۵۵
گزارش پخش پایتخت در میان پرستاران
گزارش پخش پایتخت در میان پرستاران
۲۰,۰۹۴
تعقیب و تصادف ارسطو و نقی
تعقیب و تصادف ارسطو و نقی
۵۶,۴۵۷
وقتی نقی بروسلی می‌شود!
وقتی نقی بروسلی می‌شود!
۱۰۵,۶۰۰
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
۳۷۴,۲۲۵
ضایع شدن ارسطو توسط دختر محمود نقاش
ضایع شدن ارسطو توسط دختر محمود نقاش
۱۲,۵۷۵
اطلاعات کامل نقی درباره طاهره
اطلاعات کامل نقی درباره طاهره
۱۰,۶۸۸
جر و بحث هما و نقی درباره طاهره
جر و بحث هما و نقی درباره طاهره
۶,۷۸۶
توضیحات نقی درباره صحنه تصادف
توضیحات نقی درباره صحنه تصادف
۲۴,۰۴۷
بهنام صفوی در پایتخت
بهنام صفوی در پایتخت
۶۳,۲۹۳
خاطرات بهبود از خانه نقی
خاطرات بهبود از خانه نقی
۸,۴۳۰
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
۲۱۵,۴۹۷
دورهمی خانواده معمولی و فریبا
دورهمی خانواده معمولی و فریبا
۴,۵۰۸
جر و بحث ارسطو و بهتاش
جر و بحث ارسطو و بهتاش
۵,۹۰۱
پیغام صوتی نقی برای مالکی
پیغام صوتی نقی برای مالکی
۶,۹۵۰
مسئله ایمیل داوری نقی در ورشو
مسئله ایمیل داوری نقی در ورشو
۱۲,۴۷۶
شروع فصل ششم مجموعه پایتخت
شروع فصل ششم مجموعه پایتخت
۱,۲۰۶,۷۳۴
قسمت ۱
قسمت ۱
۴۶۷,۶۶۲
لحظه سال تحویل خانواده معمولی
لحظه سال تحویل خانواده معمولی
۱۷۱,۷۵۳
لحظه آزادی ارسطو از زندان قائم شهر
لحظه آزادی ارسطو از زندان قائم شهر
۱۲۹,۷۹۳
ماجرای نذر شدن باباپنجعلی توسط نقی
ماجرای نذر شدن باباپنجعلی توسط نقی
۱۵۶,۹۳۶
قسمت ۲
قسمت ۲
۵۳۵,۲۷۸
حضور بهنام بانی در ختم بابا پنجعلی
حضور بهنام بانی در ختم بابا پنجعلی
۱۲۱,۷۲۷