قسمت ۲

۵۲۵,۶۷۵

حضور بهنام بانی در ختم بابا پنجعلی
حضور بهنام بانی در ختم بابا پنجعلی
۱۱۹,۴۷۶
سخنرانی نقی در جشن نفس و اهدای عضو
سخنرانی نقی در جشن نفس و اهدای عضو
۱۱۲,۶۴۹
اشاره بهتاش به تحریم قطعات خودرو توسط اروپا
اشاره بهتاش به تحریم قطعات خودرو توسط اروپا
۴۲,۹۸۷
رقص شلوار پلنگی بعد از جشن نفس
رقص شلوار پلنگی بعد از جشن نفس
۹۶,۹۵۲
پیام نقی به خانواده برای اخبار هما
پیام نقی به خانواده برای اخبار هما
۳۲,۶۹۸
قسمت ۳
قسمت ۳
۵۵۷,۷۸۹
ترانه گذاشتن ارسطو تو ماشین دولتی
ترانه گذاشتن ارسطو تو ماشین دولتی
۳۹,۵۲۱
عکس‌نقی با ولایتی ظریف و موگیرینی
عکس‌نقی با ولایتی ظریف و موگیرینی
۶۴,۲۱۵
حجرالاسود بوسیدن نقی
حجرالاسود بوسیدن نقی
۱۸,۷۳۴
آموزش احکام حج در سریال پایتخت
آموزش احکام حج در سریال پایتخت
۱۱,۱۸۸
رعایت واجبات و ترک محرمات در حج
رعایت واجبات و ترک محرمات در حج
۷,۹۵۵
ممنوعیت مواد مخدر در حج
ممنوعیت مواد مخدر در حج
۲۴,۰۱۶
نخریدن سوغاتی در حج
نخریدن سوغاتی در حج
۹,۵۸۱
قسمت ۴
قسمت ۴
۵۴۶,۴۲۵
درخواست های ارسطو از نقی قبل از رفتن به مکه
درخواست های ارسطو از نقی قبل از رفتن به مکه
۱۸,۰۰۵
سفارش بطری آب زمزم
سفارش بطری آب زمزم
۱۵,۵۴۴
شباهت های مجلس و زندان!
شباهت های مجلس و زندان!
۲۹,۹۲۳
اشتباه گفتن سانتریفیوژ توسط هما
اشتباه گفتن سانتریفیوژ توسط هما
۴۲,۱۱۴
خط قرمزهای نقی معمولی
خط قرمزهای نقی معمولی
۶۰,۱۰۰
اخطار به هما برای همکاری با شبکه‌های معاند
اخطار به هما برای همکاری با شبکه‌های معاند
۳۹,۰۲۰
قسمت ۵
قسمت ۵
۴۸۶,۷۸۳
پيشنهاد ازدواج با دختر نماينده مجلس به بهتاش
پيشنهاد ازدواج با دختر نماينده مجلس به بهتاش
۵۳,۲۴۵
صحبت‌های بهتاش با نماینده درباره کمیسیون‌های مجلس
صحبت‌های بهتاش با نماینده درباره کمیسیون‌های مجلس
۵۵,۸۵۵
قسمت ۶
قسمت ۶
۶۴۷,۲۸۱
نماز صبح خواندن نقی
نماز صبح خواندن نقی
۳۳,۰۱۴
قسمت ۷
قسمت ۷
۴۷۳,۶۵۲
پای محسن چاوشی هم به پایتخت باز شد!
پای محسن چاوشی هم به پایتخت باز شد!
۳۷,۱۱۹
وقتی هما بوتاکسی می‌شود!
وقتی هما بوتاکسی می‌شود!
۹۶,۰۶۴
دعوای دیدنی رحمت و بهروز
دعوای دیدنی رحمت و بهروز
۱۰۵,۵۴۶
قسمت ۸
قسمت ۸
۵۴۳,۲۵۱
عصبانیت هما به دلیل گذاشتن عکس‌های نامناسب توسط سارا و نیکا در اینستاگرام
عصبانیت هما به دلیل گذاشتن عکس‌های نامناسب توسط سارا و نیکا در اینستاگرام
۶۳,۹۶۸
قسمت ۹
قسمت ۹
۶۳۴,۴۲۱
بهتاش با نساجی در استادیوم آزادی
بهتاش با نساجی در استادیوم آزادی
۱۰۷,۰۷۳
دور گود نشستن و لنگ کردن
دور گود نشستن و لنگ کردن
۱۴,۲۰۲
توضیح سکته از زبان دکتر ارسطو
توضیح سکته از زبان دکتر ارسطو
۲۴,۲۷۲
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
۵۳۲,۴۷۸
دروازه‌بانی بهتاش در بازی پرسپولیس و نساجی
دروازه‌بانی بهتاش در بازی پرسپولیس و نساجی
۱۵,۶۷۰
حضور نقی در دفتر مدیر فرودگاه
حضور نقی در دفتر مدیر فرودگاه
۹,۹۰۹
برخورد شدید بهبود و ارسطو
برخورد شدید بهبود و ارسطو
۳۲,۰۰۳
برخورد فهیمه و نماینده سفارت در فرودگاه
برخورد فهیمه و نماینده سفارت در فرودگاه
۲۶,۸۹۶
صحبت‌های نقی درباره گرانی
صحبت‌های نقی درباره گرانی
۲۶,۵۷۸
عصبانیت شدید بهتاش بر سر نقی
عصبانیت شدید بهتاش بر سر نقی
۶۱,۸۹۰
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
۳۵۷,۰۱۹
امتحان‌های نقی از آقای نماینده
امتحان‌های نقی از آقای نماینده
۳۵,۳۹۸
پای احسان علیخانی هم به پایتخت باز شد
پای احسان علیخانی هم به پایتخت باز شد
۵۷,۸۴۹
صحبت نقی با راننده مقامات
صحبت نقی با راننده مقامات
۱۴,۴۹۷
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
۱۰۳,۸۲۸
گزارش پخش پایتخت در میان پرستاران
گزارش پخش پایتخت در میان پرستاران
۵,۵۱۳
تعقیب و تصادف ارسطو و نقی
تعقیب و تصادف ارسطو و نقی
۱۴,۷۸۵
وقتی نقی بروسلی می‌شود!
وقتی نقی بروسلی می‌شود!
۳۳,۹۰۹
شروع فصل ششم مجموعه پایتخت
شروع فصل ششم مجموعه پایتخت
۱,۱۹۹,۵۰۸
قسمت ۱
قسمت ۱
۴۵۶,۷۴۳
لحظه سال تحویل خانواده معمولی
لحظه سال تحویل خانواده معمولی
۱۶۸,۳۸۳
لحظه آزادی ارسطو از زندان قائم شهر
لحظه آزادی ارسطو از زندان قائم شهر
۱۲۸,۳۳۸
ماجرای نذر شدن باباپنجعلی توسط نقی
ماجرای نذر شدن باباپنجعلی توسط نقی
۱۵۵,۶۳۷