شیمی - فصل دوم / ۱ فروردین ۱۳۹۹

6,326

شبکه آموزش
1 فروردین ماه 1399
14:44
منطق - دروس پنج و هفت / ۱۱ مرداد
منطق - دروس پنج و هفت / ۱۱ مرداد
1,299
جمع بندی کنکور جامع شناسی / ۸ مرداد
جمع بندی کنکور جامع شناسی / ۸ مرداد
1,029
فیزیک - جمع بندی / ۶ مرداد
فیزیک - جمع بندی / ۶ مرداد
1,063
فیزیک - کار و انرژی / ۳ مرداد
فیزیک - کار و انرژی / ۳ مرداد
۸۵۲
هندسه یک - مرور فصل یک و دو - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
هندسه یک - مرور فصل یک و دو - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
۶۹۶
زیست شناسی-جمع بندی جانوری - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
زیست شناسی-جمع بندی جانوری - ۲۹ تیر ۱۳۹۹
1,278
منطق - درس چهار و پنج / ۲۸ تیر
منطق - درس چهار و پنج / ۲۸ تیر
۶۵۰
جامعه شناسی / ۲۷ تیر
جامعه شناسی / ۲۷ تیر
1,534
علوم - دستگاه تنفسی / ۲۷ تیر
علوم - دستگاه تنفسی / ۲۷ تیر
۷۰۶
جامعه شناسی - مرور درس پنج و هفت - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
جامعه شناسی - مرور درس پنج و هفت - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
1,331
هندسه - حل سوالات کنکور  / ۲۲ تیر
هندسه - حل سوالات کنکور / ۲۲ تیر
۳۹۷
زیست شناسی - جانوری / ۲۲ تیر
زیست شناسی - جانوری / ۲۲ تیر
1,360
فیزیک - مدار الکتریکی / ۲۱ تیر
فیزیک - مدار الکتریکی / ۲۱ تیر
۵۹۱
منطق - مرور درس ها / ۲۱ تیر
منطق - مرور درس ها / ۲۱ تیر
۶۲۵
جامعه شناسی - جمع بندی / ۱۹ تیر
جامعه شناسی - جمع بندی / ۱۹ تیر
1,840
جامعه شناسی - مرور درس یکم تا سوم / ۱۶ تیر
جامعه شناسی - مرور درس یکم تا سوم / ۱۶ تیر
2,046
علوم تجربی - منطق / ۱۴ تیر
علوم تجربی - منطق / ۱۴ تیر
۵۷۳
جامعه شناسی - مرور درس ها / ۱۲ تیر
جامعه شناسی - مرور درس ها / ۱۲ تیر
۴۶۳
شیمی - مرور فصل دوم / ۸ خرداد
شیمی - مرور فصل دوم / ۸ خرداد
2,191
ریاضی - حل تمرین / ۷ خرداد
ریاضی - حل تمرین / ۷ خرداد
1,811
فارسی  - درس هجده / ۶ خرداد
فارسی - درس هجده / ۶ خرداد
1,080
شیمی - مرور فصل یک / ۶ خرداد
شیمی - مرور فصل یک / ۶ خرداد
1,389
ادبیات فارسی - درس هفدهم و هجدهم / ۵ خرداد
ادبیات فارسی - درس هفدهم و هجدهم / ۵ خرداد
1,293
ادبیات فارسی - درس هفدهم / ۲ خرداد
ادبیات فارسی - درس هفدهم / ۲ خرداد
1,588
فیزیک - ترمودینامیک / ۱ خرداد
فیزیک - ترمودینامیک / ۱ خرداد
1,139
ریاضی - آمار و احتمال / ۱ خرداد
ریاضی - آمار و احتمال / ۱ خرداد
1,546
زبان انگلیسی - رایتینگ / ۱ خرداد
زبان انگلیسی - رایتینگ / ۱ خرداد
1,428
آمادگی دفاعی - امداد و نجات / ۱ خرداد
آمادگی دفاعی - امداد و نجات / ۱ خرداد
۵۱۸
شیمی - حل تمرین فصل سوم / ۱ خرداد
شیمی - حل تمرین فصل سوم / ۱ خرداد
1,587
ریاضی - آمار واحتمال / ۳۱ اردیبهشت
ریاضی - آمار واحتمال / ۳۱ اردیبهشت
1,513