بخشی از اجرای علی جعفری - روز سوم - مرحله راستی آزمایی

11,043

لحظات خداحافظی علی فریادی و گروه ضربان!
لحظات خداحافظی علی فریادی و گروه ضربان!
3,940
کَل‌کَل و کُری‌خونی رقبا ؛ اینبار، علی فریادی!
کَل‌کَل و کُری‌خونی رقبا ؛ اینبار، علی فریادی!
37,162
گروه ضربان، پلاسما اهدا کردن!
گروه ضربان، پلاسما اهدا کردن!
1,140
استندآپ‌کمدین عصرجدید و ماجرای اهدای عضو!
استندآپ‌کمدین عصرجدید و ماجرای اهدای عضو!
2,254
جلسه طراحی اجرای گروه ضربان چجوری طی شد؟
جلسه طراحی اجرای گروه ضربان چجوری طی شد؟
۵۸۷
مصدومیت فوتبالی یکی از ضربانی‌ها و رفاقت نینجاها با رقیبشان
مصدومیت فوتبالی یکی از ضربانی‌ها و رفاقت نینجاها با رقیبشان
10,102
فوتبال نینجاها و ضربانی‌ها و مداوای مصدومیت توسط دکترعلی فریادی!
فوتبال نینجاها و ضربانی‌ها و مداوای مصدومیت توسط دکترعلی فریادی!
11,226
فوتبال استندآپ‌کمدین عصرجدید چجوریه؟
فوتبال استندآپ‌کمدین عصرجدید چجوریه؟
2,471
علی فریادی چجوری اومد به عالم استندآپ؟
علی فریادی چجوری اومد به عالم استندآپ؟
2,327
از تمرین گروه ضربان چه خبر؟
از تمرین گروه ضربان چه خبر؟
1,182
کاپیتان گروه ضربان درباره گروهش چی میگه؟
کاپیتان گروه ضربان درباره گروهش چی میگه؟
۲۹۱
از جلسه طراحی اجرای علی فریادی چه خبر؟
از جلسه طراحی اجرای علی فریادی چه خبر؟
۸۳۱
استندآپ‌کمدین عصرجدید، نینجا می شود!
استندآپ‌کمدین عصرجدید، نینجا می شود!
7,134
هشتگ عصر جدید - فصل دوم - قسمت ۲۲
هشتگ عصر جدید - فصل دوم - قسمت ۲۲
2,218
یک استارت پرهیاهو در قسمت هشتم
یک استارت پرهیاهو در قسمت هشتم
۸۳۹
خداحافظی و پایان کار نینجاهای کوچولو در باشگاه مهارت عصرجدید
خداحافظی و پایان کار نینجاهای کوچولو در باشگاه مهارت عصرجدید
2,088
از جلسه طراحی اجرای عرفان چه خبر؟
از جلسه طراحی اجرای عرفان چه خبر؟
1,096
جلسه طراحی اجرای فرشتگان نینجا چجوری طی شد؟
جلسه طراحی اجرای فرشتگان نینجا چجوری طی شد؟
۷۸۸
عرفان طهماسبی چه کار خیری کرده؟
عرفان طهماسبی چه کار خیری کرده؟
1,550
استاد همایون نصیری چه مشورتی به خواننده عصرجدید داد؟
استاد همایون نصیری چه مشورتی به خواننده عصرجدید داد؟
1,346
در پانتومیم فرشته‌های نینجا چه گذشت؟
در پانتومیم فرشته‌های نینجا چه گذشت؟
11,937
یه فوتبال باحال با داور جنجالی؟
یه فوتبال باحال با داور جنجالی؟
2,143
فرشته‌های نینجا در زمین فوتبال!
فرشته‌های نینجا در زمین فوتبال!
14,798
فرشته‌های نینجا چه میکنن؟!
فرشته‌های نینجا چه میکنن؟!
6,806
خاطره تلخ و شیرین عرفان طهماسبی از خوانندگی در رستوران
خاطره تلخ و شیرین عرفان طهماسبی از خوانندگی در رستوران
4,733
استارت باحال قسمت هفتم هشتگ عصرجدید
استارت باحال قسمت هفتم هشتگ عصرجدید
۶۷۶
هشتگ عصر جدید - فصل دوم - قسمت ۲۱
هشتگ عصر جدید - فصل دوم - قسمت ۲۱
2,572
لحظات پایانی از استعدادهای قسمت ششم هشتگ عصرجدید !
لحظات پایانی از استعدادهای قسمت ششم هشتگ عصرجدید !
5,795
سخندان با خطای دید همه رو سرکار میذاره!
سخندان با خطای دید همه رو سرکار میذاره!
2,704
کار خیر نینجا ها در روزهای کرونایی !
کار خیر نینجا ها در روزهای کرونایی !
1,772