گفتگو درباره مدرسه تلویزیونی دوره متوسطه
گفتگو درباره مدرسه تلویزیونی دوره متوسطه
5,297
ریاضی / ۶ تیر
ریاضی / ۶ تیر
7,151
علوم تجربی - کار با میکروسکوپ / ۴ تیر
علوم تجربی - کار با میکروسکوپ / ۴ تیر
3,260
علوم تجربی - کار با میکروسکوپ / ۳ تیر
علوم تجربی - کار با میکروسکوپ / ۳ تیر
1,825
ریاضی / ۲۷ خرداد
ریاضی / ۲۷ خرداد
3,022
ریاضی / ۲۶ خرداد
ریاضی / ۲۶ خرداد
2,084
ریاضی - نمونه سوال فصل چهارم و پنجم / ۲۵ خرداد
ریاضی - نمونه سوال فصل چهارم و پنجم / ۲۵ خرداد
1,799
علوم تجربی - فصل چهارم / ۲۴ خرداد
علوم تجربی - فصل چهارم / ۲۴ خرداد
1,430
ریاضی / ۲۴ خرداد
ریاضی / ۲۴ خرداد
1,680
کارو فناوری / ۲۴ خرداد
کارو فناوری / ۲۴ خرداد
1,299
کار و فناوری - کار با چوب / ۲۳ خرداد
کار و فناوری - کار با چوب / ۲۳ خرداد
1,102
علوم تجربی - فصل سوم / ۲۲ خرداد
علوم تجربی - فصل سوم / ۲۲ خرداد
1,164
کار و فناوری / ۲۱ خرداد
کار و فناوری / ۲۱ خرداد
۹۲۰
کار و فناوری - کار با چوب / ۲۰ خرداد
کار و فناوری - کار با چوب / ۲۰ خرداد
۸۳۶
ریاضی - فصل چهارم / ۲۰ خرداد
ریاضی - فصل چهارم / ۲۰ خرداد
1,240
فرهنگ و هنر / ۱۹ خرداد
فرهنگ و هنر / ۱۹ خرداد
1,129
زبان انگلیسی - درس دوم / ۱۹ خرداد
زبان انگلیسی - درس دوم / ۱۹ خرداد
1,687
علوم تجربی - فصل سوم / ۱۸ خرداد
علوم تجربی - فصل سوم / ۱۸ خرداد
۹۳۴
مطالعات اجتماعی - مرور درس ها / ۱۸ خرداد
مطالعات اجتماعی - مرور درس ها / ۱۸ خرداد
۹۵۵
علوم تجربی - فصل سوم / ۱۷ خرداد
علوم تجربی - فصل سوم / ۱۷ خرداد
1,477
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۶ خرداد
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۶ خرداد
1,806
علوم - فصل اول و دوم / ۱۵ خرداد
علوم - فصل اول و دوم / ۱۵ خرداد
1,889
علوم /فصل نهم / ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
علوم /فصل نهم / ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
1,122
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۳ خرداد
ریاضی - حل نمونه سوال / ۱۳ خرداد
2,293
زبان انگلیسی - درس اول / ۱۲ خرداد
زبان انگلیسی - درس اول / ۱۲ خرداد
2,735
مطالعات اجتماعی - مرور درس های ۱۷- ۲۰ / ۱۱ خرداد
مطالعات اجتماعی - مرور درس های ۱۷- ۲۰ / ۱۱ خرداد
1,229
علوم - فصل نهم / ۱۰ خرداد
علوم - فصل نهم / ۱۰ خرداد
1,585
فرهنگ و هنر / ۹ خرداد
فرهنگ و هنر / ۹ خرداد
1,494
تفکر و سبک زندگی/ ۸ خرداد
تفکر و سبک زندگی/ ۸ خرداد
1,715
علوم تجربی - فصل هشتم - انرژی / ۷ خرداد
علوم تجربی - فصل هشتم - انرژی / ۷ خرداد
2,197