اخبار سینمای ایران - ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

۸۳۲

داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
۸۱۵
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
۶۱۱
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
7,835
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
1,042
سینمای کودک در نابودی !
سینمای کودک در نابودی !
۳۰۹
۲ آبان ۱۳۹۹
۲ آبان ۱۳۹۹
۶۵۰
نگاهی به فیلم الرساله
نگاهی به فیلم الرساله
۳۸۰
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
1,070
بخش هایی از مستند سایه های روشن
بخش هایی از مستند سایه های روشن
۲۴۸
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
۱۸۱
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
۱۳۹
فیلم یک تقلب است !
فیلم یک تقلب است !
۶۸۳
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
۲۲۷
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
۲۴۹
زندگی اکبر عالمی
زندگی اکبر عالمی
۲۱۲
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,001
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
۳۶۵
آمار کور در اکران آنلاین
آمار کور در اکران آنلاین
۲۲۳
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
۲۱۹
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
۱۵۶
سکته شدید اکران در سینما!
سکته شدید اکران در سینما!
۲۰۳
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۸۹۳
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
۴۷۶
معضلات اکران آنلاین
معضلات اکران آنلاین
۲۸۳
جدیدترین اکران‌های سینما
جدیدترین اکران‌های سینما
۳۶۹
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
۲۴۸
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
۲۲۷
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۱۲ مهر ۱۳۹۹
1,177
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
1,583
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
20,171