بخشی از اجرای عرفان طهماسبی - روز دوم - مرحله راستی آزمایی

۱۸,۵۵۷

مرور ۵۶ اجرای رقابت نوروزی - قسمت ۳
مرور ۵۶ اجرای رقابت نوروزی - قسمت ۳
۱۵,۷۲۰
مروری بر ۵۶ رقابت نوروزی - قسمت ۲
مروری بر ۵۶ رقابت نوروزی - قسمت ۲
۲۱,۶۸۹
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۴
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۴
۲۶,۲۲۶
مروری بر ۵۶ رقابت نوروزی
مروری بر ۵۶ رقابت نوروزی
۲۴,۱۶۶
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۳
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۳
۲۵,۵۵۴
در خانه بمانیم - رویا نونهالی (۳)
در خانه بمانیم - رویا نونهالی (۳)
۲۹,۲۶۳
اجرای گروه ریسمونا - قسمت ۸
اجرای گروه ریسمونا - قسمت ۸
۴۰,۶۴۰
اجرای عرفان طهماسبی - قسمت ۸
اجرای عرفان طهماسبی - قسمت ۸
۹۶,۳۸۵
اجرای امیرمحمد باقری - قسمت ۸
اجرای امیرمحمد باقری - قسمت ۸
۲۷,۷۱۰
قسمت ۸ - شب دوم
قسمت ۸ - شب دوم
۴۵,۹۵۶
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۲
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۲
۲۱,۳۶۳
در خانه بمانیم - بشیر حسینی (۳)
در خانه بمانیم - بشیر حسینی (۳)
۳۲,۶۲۹
اجرای بهروز رحیمیان - قسمت ۸
اجرای بهروز رحیمیان - قسمت ۸
۳۳,۲۸۷
اجرای اسماعیل مهدوی - قسمت ۸
اجرای اسماعیل مهدوی - قسمت ۸
۵۳,۹۵۶
دومین زنگ طلایی عصر جدید - اجرای گروه فرشتگان نینجا
دومین زنگ طلایی عصر جدید - اجرای گروه فرشتگان نینجا
۱۳۷,۱۴۷
اجرای گروه عاج فیل - قسمت ۸
اجرای گروه عاج فیل - قسمت ۸
۳۷,۸۷۳
قسمت ۸ - شب اول
قسمت ۸ - شب اول
۲۹,۳۴۰
نظر مخاطبان گرامی پیرامون مسابقه عصر جدید - ‌۱۱ فروردین ۱۳۹۹
نظر مخاطبان گرامی پیرامون مسابقه عصر جدید - ‌۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۲۴,۸۵۵
در خانه بمانیم - آریا عظیمی‌نژاد (۳)
در خانه بمانیم - آریا عظیمی‌نژاد (۳)
۱۶,۸۲۸
اجرای گروه پرواز - قسمت ۷
اجرای گروه پرواز - قسمت ۷
۴۰,۱۵۷
اجرای محمدامین فراهانی و احمد جعفری - قسمت ۷
اجرای محمدامین فراهانی و احمد جعفری - قسمت ۷
۲۶,۸۷۶
اجرای امین صالحی - قسمت ۷
اجرای امین صالحی - قسمت ۷
۵۰,۲۷۰
قسمت ۷ - شب دوم
قسمت ۷ - شب دوم
۳۱,۳۰۵
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۱
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۱
۲۱,۴۵۸
در خانه بمانیم - امین حیایی (۳)
در خانه بمانیم - امین حیایی (۳)
۴,۹۶۷
اجرای مهران رحمانی - قسمت ۷
اجرای مهران رحمانی - قسمت ۷
۷۰,۸۴۹
اجرای حامد رنجبر - قسمت ۷
اجرای حامد رنجبر - قسمت ۷
۳۰,۵۲۰
اجرای سارا آزور - قسمت ۷
اجرای سارا آزور - قسمت ۷
۴۲,۴۸۲
اجرای مهدی آذرمهر - قسمت ۷
اجرای مهدی آذرمهر - قسمت ۷
۳۵,۶۱۲
قسمت ۷ - شب اول
قسمت ۷ - شب اول
۳۶,۲۹۲