بخشی از اجرای عرفان طهماسبی - روز دوم - مرحله راستی آزمایی

23,076

گزیده ( پنج شرکت کننده دوم (
گزیده ( پنج شرکت کننده دوم (
10,789
گلچین فصل دوم (پنج قسمت اول)
گلچین فصل دوم (پنج قسمت اول)
8,245
کیا از قسمت دهم رفتن بالا؟
کیا از قسمت دهم رفتن بالا؟
40,908
این دخترا ترکوندن تو عصر جدید!
این دخترا ترکوندن تو عصر جدید!
51,485
خاطره ی بامزه درباره ترس از ارتفاع!
خاطره ی بامزه درباره ترس از ارتفاع!
18,585
خاطره ی عجیب شفا گرفتن از امام رضا!
خاطره ی عجیب شفا گرفتن از امام رضا!
16,227
لیفت حیرت انگیز در عصر جدید!
لیفت حیرت انگیز در عصر جدید!
23,897
آیا غول مرحله تو این اجرا ظاهر شد؟
آیا غول مرحله تو این اجرا ظاهر شد؟
10,926
تمام معادلات جسمی رو این دو نفر به هم ریختن!
تمام معادلات جسمی رو این دو نفر به هم ریختن!
34,942
دور دوم (قسمت دهم - شب دوم)
دور دوم (قسمت دهم - شب دوم)
34,132
هومن لطفعلی (خواننده عصرجدید) از نابینا بودن خوشحاله؟
هومن لطفعلی (خواننده عصرجدید) از نابینا بودن خوشحاله؟
51,805
عاشقانه ‌ای از ته دل یک خواننده نابینا !
عاشقانه ‌ای از ته دل یک خواننده نابینا !
63,274
پیشبینی نتیجه کنکور؛ با منتال میشه یا نمیشه؟ !
پیشبینی نتیجه کنکور؛ با منتال میشه یا نمیشه؟ !
31,120
ظاهر کردن یک بازیگر روی صحنه با شعبده‌ منتال !
ظاهر کردن یک بازیگر روی صحنه با شعبده‌ منتال !
49,325
قصه گل ‌کوچیک تو برزیل و اهالی بامرام این کشور در عصرجدید !
قصه گل ‌کوچیک تو برزیل و اهالی بامرام این کشور در عصرجدید !
24,177
یک برزیلی در عصرجدید!!
یک برزیلی در عصرجدید!!
37,016
مگه میشه؟ پرواز با بند و تسمه؟!
مگه میشه؟ پرواز با بند و تسمه؟!
32,766
دور دوم (قسمت ۱۰ - شب اول)
دور دوم (قسمت ۱۰ - شب اول)
49,232
دقایق پر اضطراب فینال؛ قسمت نهم!
دقایق پر اضطراب فینال؛ قسمت نهم!
53,829
خاطره سوزناک امین حیایی از دستش و اصطکاک!
خاطره سوزناک امین حیایی از دستش و اصطکاک!
48,351
این دوتا روی زمین نمیتونن بمونن، میرن هوا!
این دوتا روی زمین نمیتونن بمونن، میرن هوا!
43,019
احسان و داورا، تعادل زدن با گُل!
احسان و داورا، تعادل زدن با گُل!
23,869
چقدر این سینا و السانا، شیرینن آخه!
چقدر این سینا و السانا، شیرینن آخه!
32,534
شوخی خفن سینای ۴ساله با ازدواج احسان!
شوخی خفن سینای ۴ساله با ازدواج احسان!
52,403
چجوری اینا رو روی دماغ و دندونش، نگه داشت؟!
چجوری اینا رو روی دماغ و دندونش، نگه داشت؟!
56,600
دور دوم (قسمت ۹ - شب دوم)
دور دوم (قسمت ۹ - شب دوم)
30,659
هدف گذاری عجیب و موفق محمد پرویزی برای موفق شدن !
هدف گذاری عجیب و موفق محمد پرویزی برای موفق شدن !
41,131
حال محشری پیدا می کنین با این آهنگ کردی. محشر بود !
حال محشری پیدا می کنین با این آهنگ کردی. محشر بود !
55,827
شرکت کننده عصر جدید، مخترع چیزهای عجیبی بوده !
شرکت کننده عصر جدید، مخترع چیزهای عجیبی بوده !
27,784
تو این اجرا، جاذبه زمین برعکس شد !!
تو این اجرا، جاذبه زمین برعکس شد !!
39,347