بخشی از اجرای شاهرخ رضایی - روز دوم - مرحله راستی آزمایی

۱۱,۹۵۵

مرور ۵۶ اجرای رقابت نوروزی - قسمت ۳
مرور ۵۶ اجرای رقابت نوروزی - قسمت ۳
۱۸,۳۰۰
مروری بر ۵۶ رقابت نوروزی - قسمت ۲
مروری بر ۵۶ رقابت نوروزی - قسمت ۲
۲۳,۰۶۶
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۴
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۴
۲۸,۹۵۱
مروری بر ۵۶ رقابت نوروزی
مروری بر ۵۶ رقابت نوروزی
۲۴,۹۴۵
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۳
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۳
۲۶,۱۳۳
در خانه بمانیم - رویا نونهالی (۳)
در خانه بمانیم - رویا نونهالی (۳)
۲۹,۵۲۰
اجرای گروه ریسمونا - قسمت ۸
اجرای گروه ریسمونا - قسمت ۸
۴۱,۰۷۸
اجرای عرفان طهماسبی - قسمت ۸
اجرای عرفان طهماسبی - قسمت ۸
۹۹,۷۵۵
اجرای امیرمحمد باقری - قسمت ۸
اجرای امیرمحمد باقری - قسمت ۸
۲۸,۱۱۴
قسمت ۸ - شب دوم
قسمت ۸ - شب دوم
۴۶,۶۰۶
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۲
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۲
۲۱,۷۲۶
در خانه بمانیم - بشیر حسینی (۳)
در خانه بمانیم - بشیر حسینی (۳)
۳۲,۷۹۹
اجرای بهروز رحیمیان - قسمت ۸
اجرای بهروز رحیمیان - قسمت ۸
۳۳,۵۳۵
اجرای اسماعیل مهدوی - قسمت ۸
اجرای اسماعیل مهدوی - قسمت ۸
۵۴,۴۲۶
دومین زنگ طلایی عصر جدید - اجرای گروه فرشتگان نینجا
دومین زنگ طلایی عصر جدید - اجرای گروه فرشتگان نینجا
۱۴۰,۰۰۶
اجرای گروه عاج فیل - قسمت ۸
اجرای گروه عاج فیل - قسمت ۸
۳۸,۱۹۶
قسمت ۸ - شب اول
قسمت ۸ - شب اول
۲۹,۷۵۷
نظر مخاطبان گرامی پیرامون مسابقه عصر جدید - ‌۱۱ فروردین ۱۳۹۹
نظر مخاطبان گرامی پیرامون مسابقه عصر جدید - ‌۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۲۵,۰۲۵
در خانه بمانیم - آریا عظیمی‌نژاد (۳)
در خانه بمانیم - آریا عظیمی‌نژاد (۳)
۱۶,۹۱۹
اجرای گروه پرواز - قسمت ۷
اجرای گروه پرواز - قسمت ۷
۴۰,۴۶۱
اجرای محمدامین فراهانی و احمد جعفری - قسمت ۷
اجرای محمدامین فراهانی و احمد جعفری - قسمت ۷
۲۷,۱۹۱
اجرای امین صالحی - قسمت ۷
اجرای امین صالحی - قسمت ۷
۵۰,۶۷۷
قسمت ۷ - شب دوم
قسمت ۷ - شب دوم
۳۱,۶۲۲
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۱
هشتگ عصر جدید - قسمت ۱۱
۲۱,۵۹۳
در خانه بمانیم - امین حیایی (۳)
در خانه بمانیم - امین حیایی (۳)
۵,۰۲۲
اجرای مهران رحمانی - قسمت ۷
اجرای مهران رحمانی - قسمت ۷
۷۱,۳۲۳
اجرای حامد رنجبر - قسمت ۷
اجرای حامد رنجبر - قسمت ۷
۳۰,۶۹۹
اجرای سارا آزور - قسمت ۷
اجرای سارا آزور - قسمت ۷
۴۲,۷۶۶
اجرای مهدی آذرمهر - قسمت ۷
اجرای مهدی آذرمهر - قسمت ۷
۳۵,۹۰۳
قسمت ۷ - شب اول
قسمت ۷ - شب اول
۳۶,۵۷۵