قسمت ۱۳ - فرزانه فصیحی

۲۰,۹۶۷

شبکه نسیم
۸ اسفند ماه ۱۳۹۸
۲۱:۵۹
سختی زندگی در زمان بشر اولیه
سختی زندگی در زمان بشر اولیه
۱۴,۴۰۱
خیال پردازی گلاره عباسی در کودکی
خیال پردازی گلاره عباسی در کودکی
۹,۳۶۰
وسواس بودن گلاره عباسی
وسواس بودن گلاره عباسی
۶,۲۶۲
حربه های ورود به شمال کشور
حربه های ورود به شمال کشور
۷,۷۲۳
اتفاقات بامزه در زمان کرونا
اتفاقات بامزه در زمان کرونا
۷,۶۳۳
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۲۰
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۲۰
۵,۷۲۹
تست کرونا در دورهمی - قسمت ۲۰
تست کرونا در دورهمی - قسمت ۲۰
۴,۴۸۶
قسمت ۲۰ - گلاره عباسی
قسمت ۲۰ - گلاره عباسی
۱۵,۶۱۸
اطلاعات عمومی بالای هدایت هاشمی
اطلاعات عمومی بالای هدایت هاشمی
۱۱,۱۱۸
رانندگی پرماجرای هدایت هاشمی
رانندگی پرماجرای هدایت هاشمی
۶,۰۵۵
هدایت هاشمی ، دُردانه پدرش
هدایت هاشمی ، دُردانه پدرش
۴,۵۳۵
ماجرای ازدواج هدایت هاشمی
ماجرای ازدواج هدایت هاشمی
۶,۵۰۶
آهنگ "پرواز تهران شیراز" از امین هدایتی در دورهمی
آهنگ "پرواز تهران شیراز" از امین هدایتی در دورهمی
۴,۹۵۶
مغز خوشحال و شادی کاذب
مغز خوشحال و شادی کاذب
۴,۸۹۳
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۱۹
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۱۹
۳,۹۵۶
تست کرونا در دورهمی - قسمت ۱۹
تست کرونا در دورهمی - قسمت ۱۹
۳,۶۰۹
قسمت ۱۹ - هدایت هاشمی
قسمت ۱۹ - هدایت هاشمی
۱۲,۱۲۳
آهنگ نرو از گرشا رضایی در دورهمی
آهنگ نرو از گرشا رضایی در دورهمی
۹,۹۸۱
گفتگوی دورهمی با دکتر عبدالجلیل کلانتر
گفتگوی دورهمی با دکتر عبدالجلیل کلانتر
۶,۸۳۷
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۱۸
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۱۸
۴,۹۴۲
آهنگ دریا نمیرم از گرشا رضایی در دورهمی
آهنگ دریا نمیرم از گرشا رضایی در دورهمی
۶,۵۵۱
مریض شدن در ژاپن
مریض شدن در ژاپن
۵,۶۱۶
تست کرونا در دورهمی - قسمت ۱۸
تست کرونا در دورهمی - قسمت ۱۸
۳,۱۶۸
قست ۱۸ - دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی
قست ۱۸ - دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی
۱۹,۳۴۸
آهنگ دنیای دیگه از امیر تاجیک در دورهمی
آهنگ دنیای دیگه از امیر تاجیک در دورهمی
۱۰,۶۱۰
هدیه شقایق فراهانی به برنامه دورهمی
هدیه شقایق فراهانی به برنامه دورهمی
۱۲,۰۷۰
داستان مرغ مینای شقایق فراهانی
داستان مرغ مینای شقایق فراهانی
۱۱,۷۶۶
رانندگی پرماجرای شقایق فراهانی
رانندگی پرماجرای شقایق فراهانی
۱۱,۳۴۲
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۱۷
کامنت های مردم برای دورهمی - قسمت ۱۷
۷,۹۶۸
آهنگ معجزه از امیر تاجیک در دورهمی
آهنگ معجزه از امیر تاجیک در دورهمی
۴,۴۵۶