چالش بی مهارتی در کشور

۱۴۵

شبکه آموزش
۵ اسفند ماه ۱۳۹۸
۲۲:۰۹
دوران قرنطینه فرصتی برای مهارت آموزی
دوران قرنطینه فرصتی برای مهارت آموزی
۲۲۷
انعکاس نظرات شهروندان درباره طرح فاصله گزاری اجتماعی
انعکاس نظرات شهروندان درباره طرح فاصله گزاری اجتماعی
۱۱۵
همراه با دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی
همراه با دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی
۴۲۷
همیاری گروه های جهادی در تامین غذای بیمارستان ها
همیاری گروه های جهادی در تامین غذای بیمارستان ها
۱۶۰
نظرات مخاطبان مدرسه تلویزیونی
نظرات مخاطبان مدرسه تلویزیونی
۳۴۶
دوربین هفت همراه دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی
دوربین هفت همراه دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی
۳۱۵
طرح فاصله گذاری اجتماعی
طرح فاصله گذاری اجتماعی
۱۸۰
فعالیت های علمی دانشجویان به جهش تولید در کشور
فعالیت های علمی دانشجویان به جهش تولید در کشور
۳۱۹
آموزش مجازی در دانشگاه الزهرا (س)
آموزش مجازی در دانشگاه الزهرا (س)
۳۳۹
مشارکت فرهنگیان در تولید ماسک
مشارکت فرهنگیان در تولید ماسک
۱۳۴
مهارت های خود مراقبتی در برابر ویروس کرونا
مهارت های خود مراقبتی در برابر ویروس کرونا
۳۵۴
اوقات فراغت خانواده ها در روزهای قرنطینه
اوقات فراغت خانواده ها در روزهای قرنطینه
۳۴۸
مشارکت فرهنگیان در تولید ماسک
مشارکت فرهنگیان در تولید ماسک
۱۲۱
مشارکت فرهنگیان در تولید ماسک
مشارکت فرهنگیان در تولید ماسک
۳۳۸
همدلی  دانشجویان در تولید محتوای کمک درسی
همدلی دانشجویان در تولید محتوای کمک درسی
۵۵۷
غربالگری ورودی شهر
غربالگری ورودی شهر
۱۹۲
غربالگری مبادی ورودی شهر به همت هلال احمر
غربالگری مبادی ورودی شهر به همت هلال احمر
۲۹۵
فعالیت جوانان در هیئت مذهبی در تولید ماسک
فعالیت جوانان در هیئت مذهبی در تولید ماسک
۳۳۲
فعالیت های جوانان در هیئت های مذهبی
فعالیت های جوانان در هیئت های مذهبی
۶۳۴
اهمیت نکات بهداشتی در مشاغل عمومی
اهمیت نکات بهداشتی در مشاغل عمومی
۵۴۰
مشارکت دانشجویان در طرح ضدعفونی معابر
مشارکت دانشجویان در طرح ضدعفونی معابر
۴۹۸
مشارکت دانش آموزان در تولید ماسک
مشارکت دانش آموزان در تولید ماسک
۲۳۰
مدرسه تلویزیونی
مدرسه تلویزیونی
۶۸۸
مشارکت گروه های جهادی در تولید ماسک
مشارکت گروه های جهادی در تولید ماسک
۳۸۷
مدرسه ایران
مدرسه ایران
۳۰۵
مشارکت مدارس جهت آماده سازی کمک درسی
مشارکت مدارس جهت آماده سازی کمک درسی
۳۹۴
مهارت های روانشناختی مقابله با ویروس کرونا
مهارت های روانشناختی مقابله با ویروس کرونا
۲۲۲
پشت صحنه برنامه های کمک آموزشی
پشت صحنه برنامه های کمک آموزشی
۷۸۱
مراقبت شهروندان در مبارزه با کرونا
مراقبت شهروندان در مبارزه با کرونا
۲۸۶
آمادگی مدارس برای تدریس مجازی دانش آموزان
آمادگی مدارس برای تدریس مجازی دانش آموزان
۴۱۶