اولین مراسم عمامه گذاری و هفتمین آیین رونمایی از کتاب

۲۸۱

شبکه ۵
۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
۱۶:۴۱
گشت ویژه تعزیرات حکومتی
گشت ویژه تعزیرات حکومتی
۳۷۲
ترکیدن لوله آب و ریزش آوار (خیابان هفده شهریور)
ترکیدن لوله آب و ریزش آوار (خیابان هفده شهریور)
۵۷۱
رونمایی  از آزمایشگاه بیولوژیک سیار
رونمایی از آزمایشگاه بیولوژیک سیار
۱۶۲
توزیع وسایل بهداشتی بین اقشار کم بضاعت
توزیع وسایل بهداشتی بین اقشار کم بضاعت
۲۶۲
کرونا را شکست می دهیم
کرونا را شکست می دهیم
۲۴۱
روایتی نوروزی
روایتی نوروزی
۱۷۶
اجرای طرح تب سنجی و کنترل مسافرین ناقل ویروس از ۱۴ خروجی شهر تهران
اجرای طرح تب سنجی و کنترل مسافرین ناقل ویروس از ۱۴ خروجی شهر تهران
۲۶۷
کرونا را شکست می دهیم
کرونا را شکست می دهیم
۱۴۵
گشت ویژه تعزیرات حکومتی
گشت ویژه تعزیرات حکومتی
۲۵۶
حل مشکلات فرسودگی و شکستگی مدام لوله های آب - ورامین، شهرک مخابرات
حل مشکلات فرسودگی و شکستگی مدام لوله های آب - ورامین، شهرک مخابرات
۲۲۵
حل مشکلات انسداد لاین کندرو
حل مشکلات انسداد لاین کندرو
۹۱
روایتی نوروزی - حل مشکلات فرونشست زمین
روایتی نوروزی - حل مشکلات فرونشست زمین
۳۹۳
روایتی نوروزی - زیرگذر استاد معین
روایتی نوروزی - زیرگذر استاد معین
۳۱۸
روایتی نوروزی - پروژه مجتمع های شهرداری قیام دشت
روایتی نوروزی - پروژه مجتمع های شهرداری قیام دشت
۱۴۶
روایت نوروزی
روایت نوروزی
۲۳۴
روایتی نوروزی
روایتی نوروزی
۱۵۳
کرونا را شکست می دهیم
کرونا را شکست می دهیم
۷۷۷
حل مشکلات ضایعات شهری - اسلامشهر
حل مشکلات ضایعات شهری - اسلامشهر
۲۹۳
حل مشکلات آسفالت و آلودگی جاده - رباط کریم روستای پیغمبر
حل مشکلات آسفالت و آلودگی جاده - رباط کریم روستای پیغمبر
۲۵۵
حل مشکلات تحویل واحدهای مسکونی پرند (پروژه سامان دو)
حل مشکلات تحویل واحدهای مسکونی پرند (پروژه سامان دو)
۲۶۸
کرونا را شکست میدهیم
کرونا را شکست میدهیم
۸۷۱
کرونا را شکست می دهیم
کرونا را شکست می دهیم
۸۱۲
کرونا را شکست میدهیم
کرونا را شکست میدهیم
۸۰۳
رزمایش بزرگ جهادگران و مدافعان سلامت
رزمایش بزرگ جهادگران و مدافعان سلامت
۶۰۱
کرونا را شکست می دهیم
کرونا را شکست می دهیم
۴۶۳
تولید انبوه مواد ضدعفونی کننده و توزیع در سطح کشور
تولید انبوه مواد ضدعفونی کننده و توزیع در سطح کشور
۳۹۲
آتش سوزی در انبار و کارگاه مبل سازی-شهرک حمیدیه
آتش سوزی در انبار و کارگاه مبل سازی-شهرک حمیدیه
۵۵۲
آتش سوزی در انبار پارچه و محصولات پلاستیکی چهارراه مولوی -خیابان موسوی
آتش سوزی در انبار پارچه و محصولات پلاستیکی چهارراه مولوی -خیابان موسوی
۳۲۳
کرونا را شکست می دهیم
کرونا را شکست می دهیم
۹۲۳
کرونا را شکست می دهیم
کرونا را شکست می دهیم
۸۴۰