۲۹ بهمن ۱۳۹۸

۶۳۸

شبکه اصفهان
29 بهمن ماه 1398
18:46
۷ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی تبریز - سپاهان )
۷ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی تبریز - سپاهان )
۴۵۷
۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - پیکان )
۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - پیکان )
۳۰۲
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان )
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان )
۳۵۸
۲۹ آبان ۱۳۹۹ (سپاهان - آلومینیوم اراک)
۲۹ آبان ۱۳۹۹ (سپاهان - آلومینیوم اراک)
۲۲۸
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (گل گهر - سپاهان)
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (گل گهر - سپاهان)
۸۱۳
ذوب آهن - فولاد خوزستان (۱۶ آبان ۱۳۹۹)
ذوب آهن - فولاد خوزستان (۱۶ آبان ۱۳۹۹)
۲۷۶
ذوب آهن - گل گهرسیرجان (۳۰ مرداد ۱۳۹۹)
ذوب آهن - گل گهرسیرجان (۳۰ مرداد ۱۳۹۹)
۲۳۲
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۲۱۷
ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
۲۶۷
۲ مرداد ۱۳۹۹ ( سپاهان - صنعت نفت آبادان )
۲ مرداد ۱۳۹۹ ( سپاهان - صنعت نفت آبادان )
۴۴۸
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ( سپاهان - تراکتور سازی تبریز )
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ( سپاهان - تراکتور سازی تبریز )
۵۱۰
۲۰ تیر ۱۳۹۹ (شاهین بوشهر- ذوب آهن)
۲۰ تیر ۱۳۹۹ (شاهین بوشهر- ذوب آهن)
۲۱۰
۱۵ تیر ۱۳۹۹ (سایپا - سپاهان)
۱۵ تیر ۱۳۹۹ (سایپا - سپاهان)
۲۲۳
ذوب آهن - پیکان (۱۴ تیر ۱۳۹۹)
ذوب آهن - پیکان (۱۴ تیر ۱۳۹۹)
۱۸۰
۹ تیر ۱۳۹۹ (سپاهان - گل گهر سیرجان)
۹ تیر ۱۳۹۹ (سپاهان - گل گهر سیرجان)
۲۳۴
شهرخودرو -ذوب آهن ( ۸ تیر ۱۳۹۹)
شهرخودرو -ذوب آهن ( ۸ تیر ۱۳۹۹)
۱۹۳
مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال ، مس سونگون - گیتی پسند
مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال ، مس سونگون - گیتی پسند
۳۳۵
۸ اسفند ۱۳۹۸
۸ اسفند ۱۳۹۸
۴۲۷
۴ اسفند ۱۳۹۸
۴ اسفند ۱۳۹۸
۶۲۹
۱۸ بهمن ۱۳۹۸
۱۸ بهمن ۱۳۹۸
۲۴۹
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
۱۶۷
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
۱۴۱
۵ بهمن ۱۳۹۸
۵ بهمن ۱۳۹۸
۱۹۹
۲۲ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۲۲ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۲۵۷
۵ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۵ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۳۴۴
۳ آذر ۱۳۹۸ (ذوب آهن - فولاد)
۳ آذر ۱۳۹۸ (ذوب آهن - فولاد)
۲۹۷
۳ آبان ۱۳۹۸ (سپاهان - سایپا)
۳ آبان ۱۳۹۸ (سپاهان - سایپا)
۴۹۴