میز رسانه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

۱,۱۶۱

شبکه ۳
۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸
۰۱:۱۹
میز نقد : سریال کرگدن
میز نقد : سریال کرگدن
۲۸
گفتگو در مورد فیلم "نرگس مست"
گفتگو در مورد فیلم "نرگس مست"
۴
اخبار سینمای ایران - ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
۱۸
میز رسانه - ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
میز رسانه - ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
۸
تأثیر جشنواره فیلم فجر بر اکران های سال آینده
تأثیر جشنواره فیلم فجر بر اکران های سال آینده
۵
۹ اسفند ۱۳۹۸
۹ اسفند ۱۳۹۸
۱۲۴
میز نقد : ۱۹۱۷
میز نقد : ۱۹۱۷
۳,۰۱۲
گفتگو با عوامل فیلم بی وزنی
گفتگو با عوامل فیلم بی وزنی
۱,۰۶۹
اخبار سینمای ایران - ۳ اسفند ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳ اسفند ۱۳۹۸
۱,۶۸۵
میز رسانه - ۳ اسفند ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳ اسفند ۱۳۹۸
۴۴۹
۳ اسفند ۱۳۹۸
۳ اسفند ۱۳۹۸
۶۵۸
میز نقد : سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
میز نقد : سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
۵,۷۱۷
بررسی داوری جشنواره فیلم فجر
بررسی داوری جشنواره فیلم فجر
۲,۰۶۶
طنز و حاشیه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
طنز و حاشیه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۱,۵۹۲
جمع بندی محتوایی و عملکرد جشنواره سی و هشتم
جمع بندی محتوایی و عملکرد جشنواره سی و هشتم
۵۵۳
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۸۱۹
مروری بر آثار مجید مجیدی
مروری بر آثار مجید مجیدی
۲,۰۵۱
مروری بر آثار هنری مسعود کیمیایی
مروری بر آثار هنری مسعود کیمیایی
۱,۵۱۳
میز نقد : خون شد - خورشید - شهر قصه
میز نقد : خون شد - خورشید - شهر قصه
۳,۸۰۹
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "امتحان"
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "امتحان"
۱,۱۳۲
رده بندی فیلم ها بر اساس بیشترین سیمرغ بلورین
رده بندی فیلم ها بر اساس بیشترین سیمرغ بلورین
۱,۱۳۶
میز رسانه - ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
میز رسانه - ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
۴۳۸
گفتگو در خصوص فیلم "پسرکشی"
گفتگو در خصوص فیلم "پسرکشی"
۴۹۱
۲۲ بهمن ۱۳۹۸
۲۲ بهمن ۱۳۹۸
۸۷۴
نشست خبری فیلم "آتابای"
نشست خبری فیلم "آتابای"
۱,۹۲۸
میز نقد : آتابای
میز نقد : آتابای
۲,۳۴۹
گفتگو در خصوص فیلم "مادر برفی"
گفتگو در خصوص فیلم "مادر برفی"
۱,۰۴۸
میز رسانه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
میز رسانه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۵۹۴
طنز و حاشیه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
طنز و حاشیه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۲,۱۲۷