۲۶ بهمن ۱۳۹۸

۶۰۰

شبکه ۳
۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸
۰۰:۰۹
میز نقد : سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
میز نقد : سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
۴,۰۳۷
بررسی داوری جشنواره فیلم فجر
بررسی داوری جشنواره فیلم فجر
۱,۳۲۵
میز رسانه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
میز رسانه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۷۳۸
طنز و حاشیه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
طنز و حاشیه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۱,۰۱۸
جمع بندی محتوایی و عملکرد جشنواره سی و هشتم
جمع بندی محتوایی و عملکرد جشنواره سی و هشتم
۳۴۳
مروری بر آثار مجید مجیدی
مروری بر آثار مجید مجیدی
۱,۸۲۸
مروری بر آثار هنری مسعود کیمیایی
مروری بر آثار هنری مسعود کیمیایی
۱,۳۶۱
میز نقد : خون شد - خورشید - شهر قصه
میز نقد : خون شد - خورشید - شهر قصه
۳,۵۳۱
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "امتحان"
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "امتحان"
۹۱۳
رده بندی فیلم ها بر اساس بیشترین سیمرغ بلورین
رده بندی فیلم ها بر اساس بیشترین سیمرغ بلورین
۹۸۷
میز رسانه - ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
میز رسانه - ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
۳۶۱
گفتگو در خصوص فیلم "پسرکشی"
گفتگو در خصوص فیلم "پسرکشی"
۴۰۹
۲۲ بهمن ۱۳۹۸
۲۲ بهمن ۱۳۹۸
۷۸۶
نشست خبری فیلم "آتابای"
نشست خبری فیلم "آتابای"
۱,۷۲۵
میز نقد : آتابای
میز نقد : آتابای
۲,۱۹۶
گفتگو در خصوص فیلم "مادر برفی"
گفتگو در خصوص فیلم "مادر برفی"
۹۴۶
میز رسانه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
میز رسانه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۵۲۵
طنز و حاشیه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
طنز و حاشیه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۲,۰۴۶
نشست خبری فیلم پدران
نشست خبری فیلم پدران
۷۹۸
گفتگو با عوامل فیلم پدران
گفتگو با عوامل فیلم پدران
۶۲۲
۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۷۵۷
نشست خبری فیلم خروج
نشست خبری فیلم خروج
۱,۹۷۵
میز نقد : خروج
میز نقد : خروج
۳,۳۲۲
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "سور بز"
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "سور بز"
۵۳۰
میز رسانه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
میز رسانه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
۳۶۳
طنز و حاشیه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
طنز و حاشیه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
۱,۴۵۱
بررسی عدم نگاه علمی در تولیدات سینمایی
بررسی عدم نگاه علمی در تولیدات سینمایی
۲۸۹
۲۰ بهمن ۱۳۹۸
۲۰ بهمن ۱۳۹۸
۶۵۰
نشست خبری فیلم دو زیست
نشست خبری فیلم دو زیست
۸۵۷