۱۸ بهمن ۱۳۹۸

۲۵۰

شبکه اصفهان
18 بهمن ماه 1398
15:35
۱۱ آذر ۱۳۹۹ (سپاهان - سایپا)
۱۱ آذر ۱۳۹۹ (سپاهان - سایپا)
۳۲۶
۷ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی تبریز - سپاهان )
۷ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی تبریز - سپاهان )
۵۳۱
۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - پیکان )
۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - پیکان )
۳۲۸
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان )
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان )
۳۷۲
۲۹ آبان ۱۳۹۹ (سپاهان - آلومینیوم اراک)
۲۹ آبان ۱۳۹۹ (سپاهان - آلومینیوم اراک)
۲۳۲
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (گل گهر - سپاهان)
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (گل گهر - سپاهان)
۸۲۲
ذوب آهن - فولاد خوزستان (۱۶ آبان ۱۳۹۹)
ذوب آهن - فولاد خوزستان (۱۶ آبان ۱۳۹۹)
۲۷۹
ذوب آهن - گل گهرسیرجان (۳۰ مرداد ۱۳۹۹)
ذوب آهن - گل گهرسیرجان (۳۰ مرداد ۱۳۹۹)
۲۳۷
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۲۲۱
ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
۲۷۰
۲ مرداد ۱۳۹۹ ( سپاهان - صنعت نفت آبادان )
۲ مرداد ۱۳۹۹ ( سپاهان - صنعت نفت آبادان )
۴۵۲
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ( سپاهان - تراکتور سازی تبریز )
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ( سپاهان - تراکتور سازی تبریز )
۵۱۷
۲۰ تیر ۱۳۹۹ (شاهین بوشهر- ذوب آهن)
۲۰ تیر ۱۳۹۹ (شاهین بوشهر- ذوب آهن)
۲۱۴
۱۵ تیر ۱۳۹۹ (سایپا - سپاهان)
۱۵ تیر ۱۳۹۹ (سایپا - سپاهان)
۲۳۰
ذوب آهن - پیکان (۱۴ تیر ۱۳۹۹)
ذوب آهن - پیکان (۱۴ تیر ۱۳۹۹)
۱۸۲
۹ تیر ۱۳۹۹ (سپاهان - گل گهر سیرجان)
۹ تیر ۱۳۹۹ (سپاهان - گل گهر سیرجان)
۲۳۸
شهرخودرو -ذوب آهن ( ۸ تیر ۱۳۹۹)
شهرخودرو -ذوب آهن ( ۸ تیر ۱۳۹۹)
۱۹۶
مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال ، مس سونگون - گیتی پسند
مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال ، مس سونگون - گیتی پسند
۳۳۶
۸ اسفند ۱۳۹۸
۸ اسفند ۱۳۹۸
۴۲۹
۴ اسفند ۱۳۹۸
۴ اسفند ۱۳۹۸
۶۲۹
۲۹ بهمن ۱۳۹۸
۲۹ بهمن ۱۳۹۸
۶۴۰
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
۱۷۰
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
۱۴۳
۵ بهمن ۱۳۹۸
۵ بهمن ۱۳۹۸
۲۰۰
۲۲ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۲۲ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۲۵۷
۵ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۵ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۳۴۹
۳ آذر ۱۳۹۸ (ذوب آهن - فولاد)
۳ آذر ۱۳۹۸ (ذوب آهن - فولاد)
۳۰۲
۳ آبان ۱۳۹۸ (سپاهان - سایپا)
۳ آبان ۱۳۹۸ (سپاهان - سایپا)
۵۰۱