سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - ۱۵ بهمن ۱۳۹۸

۲۱۳

شبکه خبر
15 بهمن ماه 1398
15:39
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۲۴۹
حال و هوای جشنواره فیلم فجر
حال و هوای جشنواره فیلم فجر
۲۲۱
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
۲۴۹
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
۳۸۳
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
۲۴۴
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
۲۵۲
سی و هشتمین جشمواره فیلم فجر-۱۴ بهمن ۱۳۹۸
سی و هشتمین جشمواره فیلم فجر-۱۴ بهمن ۱۳۹۸
۱۱۹
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
۴۳۹
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر - ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
۲۳۹
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
۳۹۳
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
۳۱۶
سی هفتمین جشنواره فیلم فجر
سی هفتمین جشنواره فیلم فجر
۳۴۶
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
۵۶۱
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
۳۴۴
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
۳۱۷
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
۴۰۳
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
۲۸۲
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
۳۹۰
معرفی نامزدهای جشنواره فیلم فجر
معرفی نامزدهای جشنواره فیلم فجر
1,978
سی وششمین جشنواره فیلم فجر-۹۶/۱۱/۲۱
سی وششمین جشنواره فیلم فجر-۹۶/۱۱/۲۱
۶۴۴
سی وششمین جشنواره فیلم فجر-۹۶/۱۱/۲۰
سی وششمین جشنواره فیلم فجر-۹۶/۱۱/۲۰
۳۲۵
سی وششمین جشنواره فیلم فجر-۹۶/۱۱/۱۹
سی وششمین جشنواره فیلم فجر-۹۶/۱۱/۱۹
۳۵۹
سی وششمین جشنواره فیلم فجر-۹۶/۱۱/۱۸
سی وششمین جشنواره فیلم فجر-۹۶/۱۱/۱۸
۳۹۸
سی وششمین جشنواره فیلم فجر-۹۶/۱۱/۱۷
سی وششمین جشنواره فیلم فجر-۹۶/۱۱/۱۷
۳۰۸
دوربین،صدا،حرکت/سی وششمین جشنواره فیلم فجر-۹۶/۱۱/۱۴
دوربین،صدا،حرکت/سی وششمین جشنواره فیلم فجر-۹۶/۱۱/۱۴
۲۲۸
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر-۱۳۹۶/۱۱/۱۳
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر-۱۳۹۶/۱۱/۱۳
۲۵۰