قسمت ۲۰

4,966

شبکه ۳
12 بهمن ماه 1398
22:30
شوخی عجیب مهمون اعجوبه ها با نادر سلیمانی
شوخی عجیب مهمون اعجوبه ها با نادر سلیمانی
1,646
آرزوی عجیب و غریب اعجوبه بامزه !
آرزوی عجیب و غریب اعجوبه بامزه !
1,640
خاطره جالب تصادف دوچرخه!
خاطره جالب تصادف دوچرخه!
1,378
نقاشی خیره کننده خواهر پیکاسو!!
نقاشی خیره کننده خواهر پیکاسو!!
1,534
نقاشی کشیدن سرعتی نادر پیکاسو!
نقاشی کشیدن سرعتی نادر پیکاسو!
۵۰۶
قسمت ۵۸
قسمت ۵۸
۸۳۳
جایزه بهترین بازیگر رو باید بدن به این اعجوبه!
جایزه بهترین بازیگر رو باید بدن به این اعجوبه!
9,115
کی باورش میشد این پسر انقدر زیبا خراطی کنه!
کی باورش میشد این پسر انقدر زیبا خراطی کنه!
3,269
وقتی باید خودت رو شبیه ایموجی ها کنی!
وقتی باید خودت رو شبیه ایموجی ها کنی!
1,694
چالش جمله سازی
چالش جمله سازی
1,588
تعجب عجیب نادر سلیمانی از پسرک اعجوبه!
تعجب عجیب نادر سلیمانی از پسرک اعجوبه!
1,420
قسمت ۵۷
قسمت ۵۷
۸۱۸
جانور شناسی که همه حیوون هارو میشناسه!
جانور شناسی که همه حیوون هارو میشناسه!
1,828
هنرنمایی ژیمناستیک کاران کوچک
هنرنمایی ژیمناستیک کاران کوچک
3,359
چالش تخم مرغی !
چالش تخم مرغی !
1,356
وسط برنامه ۱۸۰ زد!
وسط برنامه ۱۸۰ زد!
1,073
قسمت ۵۶
قسمت ۵۶
۷۴۷
نابغه ناشناخته نجوم ایران!
نابغه ناشناخته نجوم ایران!
1,938
بازجویی که به هیچکس رحم نکرد !
بازجویی که به هیچکس رحم نکرد !
1,274
کرم بود یا عدسی ؟!
کرم بود یا عدسی ؟!
2,295
کارت ماشین یادش رفت جریمش کرد !
کارت ماشین یادش رفت جریمش کرد !
۷۲۰
قسمت ۵۵
قسمت ۵۵
۷۷۲
پسرک همه چی دون !
پسرک همه چی دون !
13,259
خط قرمز بازیگرا !
خط قرمز بازیگرا !
2,570
مسابقه پرتاب توپ با دخترک بسکتبالیست
مسابقه پرتاب توپ با دخترک بسکتبالیست
2,199
این دختر بسکتبالیسته یا شاعر؟!
این دختر بسکتبالیسته یا شاعر؟!
1,852
قسمت ۵۴
قسمت ۵۴
1,160
پسرک هنرمند حرفه نقاشی رو تموم کرد !!
پسرک هنرمند حرفه نقاشی رو تموم کرد !!
4,735
پسری که کاریکاتور نادر سلیمانی رو کشید !
پسری که کاریکاتور نادر سلیمانی رو کشید !
3,679
وسط توضیح دادن پرسپکتیو برنامه عوض شد !!
وسط توضیح دادن پرسپکتیو برنامه عوض شد !!
2,430