قسمت ۱۳

2,118

شبکه سلامت
12 بهمن ماه 1398
18:03
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
1,590
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
1,960
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
1,276
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
1,662
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
1,851
کنترل استرس
کنترل استرس
1,777
رانندگی ایمن
رانندگی ایمن
1,816
آلودگی هوا
آلودگی هوا
1,367
دیابت
دیابت
1,282
تغذیه سالم
تغذیه سالم
1,408
بهداشت دهان و دندان
بهداشت دهان و دندان
1,878
کم شنوایی
کم شنوایی
1,375
سکته قلبی
سکته قلبی
1,351
تحریک فیزیکی
تحریک فیزیکی
1,325
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
2,436
کنترل وزن و چاقی
کنترل وزن و چاقی
1,315
سیگار و دخانیات
سیگار و دخانیات
1,584
افسردگی
افسردگی
1,288
مراقبت های پوستی
مراقبت های پوستی
1,220
خواب نامنظم
خواب نامنظم
1,746
توجه به ظاهر
توجه به ظاهر
1,455
عمل زیبایی
عمل زیبایی
1,751
عوارض عمل های زیبایی غیر استاندارد
عوارض عمل های زیبایی غیر استاندارد
1,460
آرامش و احترام در خانه
آرامش و احترام در خانه
1,444
مراقبتهای بارداری
مراقبتهای بارداری
2,262
علائم بارداری
علائم بارداری
1,199
مراقبت های بارداری
مراقبت های بارداری
1,703
تاثیر روابط والدین بر کودکان
تاثیر روابط والدین بر کودکان
1,750
حفظ آرامش خانواده
حفظ آرامش خانواده
1,845
ترس
ترس
1,471
طلاق عاطفی
طلاق عاطفی
1,539
کمر درد
کمر درد
2,395
بهداشت فردی
بهداشت فردی
1,575
آلزایمر
آلزایمر
1,679
حمله قلبی
حمله قلبی
2,160
فرار از تعهد(ازدواج)
فرار از تعهد(ازدواج)
2,121
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
1,299
۱ فروردین ۱۳۹۹
۱ فروردین ۱۳۹۹
۹۶۴
تست بازیگری
تست بازیگری
1,215
فیلم ترسناک
فیلم ترسناک
2,666
تعارف
تعارف
1,180
بدنسازی
بدنسازی
1,372
استرس
استرس
1,507
استرس
استرس
1,032
آدم فضایی
آدم فضایی
1,044
امانت داری
امانت داری
1,089
شغل
شغل
1,380
قرارداد
قرارداد
۹۸۳
صاحب خونه
صاحب خونه
۹۷۸
عمل زیبایی
عمل زیبایی
1,249
افراط و تفریط
افراط و تفریط
1,121
همدردی
همدردی
1,126
اختلاف
اختلاف
1,194
احساسات
احساسات
1,032
رانندگی
رانندگی
1,963
دیابت
دیابت
1,182
اضافه وزن
اضافه وزن
1,538
درک کردن
درک کردن
1,538
هم دردی
هم دردی
2,744
قسمت ۱
قسمت ۱
7,365
قسمت ۲
قسمت ۲
3,782
قسمت ۳
قسمت ۳
2,995
قسمت ۴
قسمت ۴
2,704
قسمت ۵
قسمت ۵
2,821
قسمت ۸
قسمت ۸
1,968
قسمت ۶
قسمت ۶
1,828
قسمت ۷
قسمت ۷
1,864
قسمت ۹
قسمت ۹
2,225
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
2,447
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
2,692
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
1,747