بررسی جشنواره فیلم فجر سال ۹۷

1,508

داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
۵۱
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
۳۹
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
۶۴
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
۴۲
سینمای کودک در نابودی !
سینمای کودک در نابودی !
۳۵
۲ آبان ۱۳۹۹
۲ آبان ۱۳۹۹
۳۴
نگاهی به فیلم الرساله
نگاهی به فیلم الرساله
۳۳۷
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
۹۰۸
بخش هایی از مستند سایه های روشن
بخش هایی از مستند سایه های روشن
۲۰۵
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
۱۵۸
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
۱۲۴
فیلم یک تقلب است !
فیلم یک تقلب است !
۶۱۳
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
۱۸۹
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
۲۲۶
زندگی اکبر عالمی
زندگی اکبر عالمی
۱۹۱
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۸۷۵
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
۳۴۵
آمار کور در اکران آنلاین
آمار کور در اکران آنلاین
۲۱۷
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
۲۰۶
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
۱۴۶
سکته شدید اکران در سینما!
سکته شدید اکران در سینما!
۱۹۲
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۸۵۹
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
۴۵۶
معضلات اکران آنلاین
معضلات اکران آنلاین
۲۶۸
جدیدترین اکران‌های سینما
جدیدترین اکران‌های سینما
۳۵۰
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
۲۴۲
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
۲۱۹
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۱۲ مهر ۱۳۹۹
1,129
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
1,566
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
20,128