طنز و حاشیه - ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

1,275

نگاهی به فیلم الرساله
نگاهی به فیلم الرساله
۳۰۴
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
۸۵۹
بخش هایی از مستند سایه های روشن
بخش هایی از مستند سایه های روشن
۱۸۹
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
۱۴۷
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور
۱۱۵
فیلم یک تقلب است !
فیلم یک تقلب است !
۵۸۱
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
۱۷۵
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
۲۱۴
زندگی اکبر عالمی
زندگی اکبر عالمی
۱۷۴
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۸۰۷
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
۳۴۳
آمار کور در اکران آنلاین
آمار کور در اکران آنلاین
۲۱۵
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
۲۰۱
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
۱۴۳
سکته شدید اکران در سینما!
سکته شدید اکران در سینما!
۱۹۰
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۸۴۶
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
۴۴۲
معضلات اکران آنلاین
معضلات اکران آنلاین
۲۶۳
جدیدترین اکران‌های سینما
جدیدترین اکران‌های سینما
۳۳۹
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
۲۳۵
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
۲۰۷
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۹۷۰
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
1,559
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
20,116
میز مستند تلویزیونی
میز مستند تلویزیونی
۷۸۴
نگاهی بر کارگردانان پرکار سینمای دفاع مقدس
نگاهی بر کارگردانان پرکار سینمای دفاع مقدس
۶۰۷
۴ مهر ۱۳۹۹
۴ مهر ۱۳۹۹
1,075
پول کثیف در سینما !
پول کثیف در سینما !
۵۳۴
سکانسی از سفر به چزابه
سکانسی از سفر به چزابه
1,021
نقد سفر به چزابه
نقد سفر به چزابه
۹۵۹