قسمت ۱۲


شبکه سلامت
11 بهمن ماه 1398
18:00
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
2,652
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
1,876
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
2,333
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
1,555
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
1,983
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
2,248
کنترل استرس
کنترل استرس
2,004
رانندگی ایمن
رانندگی ایمن
2,093
آلودگی هوا
آلودگی هوا
1,649
دیابت
دیابت
1,465
تغذیه سالم
تغذیه سالم
1,677
بهداشت دهان و دندان
بهداشت دهان و دندان
2,255
کم شنوایی
کم شنوایی
1,600
سکته قلبی
سکته قلبی
1,612
تحریک فیزیکی
تحریک فیزیکی
1,555
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
2,955
کنترل وزن و چاقی
کنترل وزن و چاقی
1,590
سیگار و دخانیات
سیگار و دخانیات
2,346
افسردگی
افسردگی
1,594
مراقبت های پوستی
مراقبت های پوستی
1,401
خواب نامنظم
خواب نامنظم
2,021
توجه به ظاهر
توجه به ظاهر
1,765
عمل زیبایی
عمل زیبایی
1,983
عوارض عمل های زیبایی غیر استاندارد
عوارض عمل های زیبایی غیر استاندارد
1,696
آرامش و احترام در خانه
آرامش و احترام در خانه
1,656
مراقبتهای بارداری
مراقبتهای بارداری
4,238
علائم بارداری
علائم بارداری
1,199
مراقبت های بارداری
مراقبت های بارداری
2,234
تاثیر روابط والدین بر کودکان
تاثیر روابط والدین بر کودکان
1,998
حفظ آرامش خانواده
حفظ آرامش خانواده
2,340
ترس
ترس
1,714
طلاق عاطفی
طلاق عاطفی
1,808
کمر درد
کمر درد
2,952
بهداشت فردی
بهداشت فردی
1,974
آلزایمر
آلزایمر
1,943
حمله قلبی
حمله قلبی
2,502
فرار از تعهد(ازدواج)
فرار از تعهد(ازدواج)
2,470
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
1,487
۱ فروردین ۱۳۹۹
۱ فروردین ۱۳۹۹
1,141
تست بازیگری
تست بازیگری
1,398
فیلم ترسناک
فیلم ترسناک
4,827
تعارف
تعارف
1,481
بدنسازی
بدنسازی
1,716
استرس
استرس
2,012
استرس
استرس
1,223
آدم فضایی
آدم فضایی
1,292
امانت داری
امانت داری
1,401
شغل
شغل
1,924
قرارداد
قرارداد
1,222
صاحب خونه
صاحب خونه
1,207
عمل زیبایی
عمل زیبایی
1,622
افراط و تفریط
افراط و تفریط
1,513
همدردی
همدردی
1,428
اختلاف
اختلاف
1,735
احساسات
احساسات
1,327
رانندگی
رانندگی
2,740
دیابت
دیابت
1,586
اضافه وزن
اضافه وزن
2,057
درک کردن
درک کردن
2,246
هم دردی
هم دردی
4,210
قسمت ۱
قسمت ۱
8,591
قسمت ۲
قسمت ۲
4,290
قسمت ۳
قسمت ۳
3,503
قسمت ۴
قسمت ۴
3,111
قسمت ۵
قسمت ۵
3,616
قسمت ۸
قسمت ۸
2,288
قسمت ۶
قسمت ۶
2,160
قسمت ۷
قسمت ۷
2,171
قسمت ۹
قسمت ۹
2,655
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
2,858
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
3,317