سردار در کلام شاعران آذربایجان

۲۲۷

شبکه سهند
10 بهمن ماه 1398
16:41
مراسم گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت شهید حاج قاسم سلیمانی
۲۵۴
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
۲۷۷
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۲۰ بهمن ۱۳۹۸
۳۳۶
سالگرد فتح خرمشهر
سالگرد فتح خرمشهر
۱۹۰
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
۲۰۵
سردار در کلام شاعران آذربایجان - علی شهودی
سردار در کلام شاعران آذربایجان - علی شهودی
۱۶۵
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - بخش ۲
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - بخش ۲
۱۷۴
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - بخش ۱
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - بخش ۱
۱۶۰
عملیات آزاد سازی فلوجه
عملیات آزاد سازی فلوجه
۲۰۳
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۱۱ بهمن ۱۳۹۸
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۱۱ بهمن ۱۳۹۸
۲۱۸
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۸ بهمن ۱۳۹۸
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۸ بهمن ۱۳۹۸
۲۰۹
سردار در کلام شاعر آذربایجان
سردار در کلام شاعر آذربایجان
۲۲۲
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۵ بهمن ۱۳۹۸
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۵ بهمن ۱۳۹۸
۲۷۳
گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی
گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی
۲۸۲
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۲ بهمن ۱۳۹۸
سردار در کلام شاعران آذربایجان - ۲ بهمن ۱۳۹۸
۱۹۳
سردار در کلام شاعران آذربایجان
سردار در کلام شاعران آذربایجان
۲۶۶
شهادت سردار سلیمانی
شهادت سردار سلیمانی
۴۲۴
مراسم گرامیداشت شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی
۳۰۱
مراسم گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی
۲۸۹
گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای وادی رحمت
گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای وادی رحمت
۱۴۹
سردار آسمانی - ۱۹ دی ‌۱۳۹۸
سردار آسمانی - ۱۹ دی ‌۱۳۹۸
۲۹۰
۱۹ دی ‌۱۳۹۸ - بخش ۲
۱۹ دی ‌۱۳۹۸ - بخش ۲
۱۸۷
۱۹ دی ‌۱۳۹۸ - بخش ۱
۱۹ دی ‌۱۳۹۸ - بخش ۱
۲۸۷
سخنرانی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی - ۱۹ دی ‌۱۳۹۸
سخنرانی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی - ۱۹ دی ‌۱۳۹۸
۴۱۸
سردار آسمانی - ۱۸ دی ۱۳۹۸
سردار آسمانی - ۱۸ دی ۱۳۹۸
۲۵۲
۱۸ دی ۱۳۹۸
۱۸ دی ۱۳۹۸
۲۸۵
۱۸ دی ۱۳۹۸
۱۸ دی ۱۳۹۸
۲۸۹
بزرگداشت شهید سپهبد سلیمانی - ۱۸ دی ۱۳۹۸
بزرگداشت شهید سپهبد سلیمانی - ۱۸ دی ۱۳۹۸
۲۴۲
۱۸ دی ۱۳۹۸
۱۸ دی ۱۳۹۸
۲۵۵