قسمت ۱۱

2,691

شبکه سلامت
10 بهمن ماه 1398
18:00
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
1,746
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
2,126
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
1,590
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
1,955
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
1,276
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
1,662
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
1,848
کنترل استرس
کنترل استرس
1,777
رانندگی ایمن
رانندگی ایمن
1,816
آلودگی هوا
آلودگی هوا
1,367
دیابت
دیابت
1,282
تغذیه سالم
تغذیه سالم
1,406
بهداشت دهان و دندان
بهداشت دهان و دندان
1,874
کم شنوایی
کم شنوایی
1,374
سکته قلبی
سکته قلبی
1,348
تحریک فیزیکی
تحریک فیزیکی
1,321
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
2,431
کنترل وزن و چاقی
کنترل وزن و چاقی
1,314
سیگار و دخانیات
سیگار و دخانیات
1,581
افسردگی
افسردگی
1,286
مراقبت های پوستی
مراقبت های پوستی
1,220
خواب نامنظم
خواب نامنظم
1,745
توجه به ظاهر
توجه به ظاهر
1,455
عمل زیبایی
عمل زیبایی
1,751
عوارض عمل های زیبایی غیر استاندارد
عوارض عمل های زیبایی غیر استاندارد
1,459
آرامش و احترام در خانه
آرامش و احترام در خانه
1,443
مراقبتهای بارداری
مراقبتهای بارداری
2,260
علائم بارداری
علائم بارداری
1,199
مراقبت های بارداری
مراقبت های بارداری
1,703
تاثیر روابط والدین بر کودکان
تاثیر روابط والدین بر کودکان
1,749
حفظ آرامش خانواده
حفظ آرامش خانواده
1,843
ترس
ترس
1,467
طلاق عاطفی
طلاق عاطفی
1,538
کمر درد
کمر درد
2,392
بهداشت فردی
بهداشت فردی
1,574
آلزایمر
آلزایمر
1,670
حمله قلبی
حمله قلبی
2,157
فرار از تعهد(ازدواج)
فرار از تعهد(ازدواج)
2,118
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
۲۷ اسفند ۱۳۹۸
1,297
۱ فروردین ۱۳۹۹
۱ فروردین ۱۳۹۹
۹۵۸
تست بازیگری
تست بازیگری
1,209
فیلم ترسناک
فیلم ترسناک
2,643
تعارف
تعارف
1,170
بدنسازی
بدنسازی
1,359
استرس
استرس
1,487
استرس
استرس
1,025
آدم فضایی
آدم فضایی
1,024
امانت داری
امانت داری
1,075
شغل
شغل
1,366
قرارداد
قرارداد
۹۷۴
صاحب خونه
صاحب خونه
۹۶۴
عمل زیبایی
عمل زیبایی
1,223
افراط و تفریط
افراط و تفریط
1,098
همدردی
همدردی
1,121
اختلاف
اختلاف
1,175
احساسات
احساسات
1,019
رانندگی
رانندگی
1,947
دیابت
دیابت
1,172
اضافه وزن
اضافه وزن
1,519
درک کردن
درک کردن
1,518
هم دردی
هم دردی
2,722
قسمت ۱
قسمت ۱
7,361
قسمت ۲
قسمت ۲
3,782
قسمت ۳
قسمت ۳
2,970
قسمت ۴
قسمت ۴
2,696
قسمت ۵
قسمت ۵
2,813
قسمت ۸
قسمت ۸
1,966
قسمت ۶
قسمت ۶
1,823
قسمت ۷
قسمت ۷
1,856
قسمت ۹
قسمت ۹
2,225
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
2,447