مسابقات نهایی تور جهانی ۲۰۲۰

۸۹۹

شبکه ورزش
۹ بهمن ماه ۱۳۹۸
۰۶:۰۷
تنیس روی میز آزاد آلمان ۲۰۲۰
تنیس روی میز آزاد آلمان ۲۰۲۰
۴۳۱
دیدار نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نواک جوکوویچ - دومینیک تیم
دیدار نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نواک جوکوویچ - دومینیک تیم
۳۴۷
مراسم اهدای جام تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
مراسم اهدای جام تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
۲,۹۸۸
دیدار نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نواک جوکوویچ - دومینیک تیم
دیدار نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نواک جوکوویچ - دومینیک تیم
۴,۰۱۹
نیمه نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ / جوکوویچ - فدرر
نیمه نهایی تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ / جوکوویچ - فدرر
۲,۸۰۱
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰، نادال - دومنیک تیم
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰، نادال - دومنیک تیم
۲,۱۱۱
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - رائونیک
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - رائونیک
۴,۳۱۸
آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نادال - کاریوس
آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، نادال - کاریوس
۱,۸۴۹
نادال - دل بونیس، تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
نادال - دل بونیس، تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰
۱,۰۰۸
آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، فدرر - کرایینوویچ
آزاد استرالیا ۲۰۲۰ ، فدرر - کرایینوویچ
۲,۶۵۹
مسابقات پایانی بزرگ - چین
مسابقات پایانی بزرگ - چین
۹۱۸
دیدار نهایی تور استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - نادال
دیدار نهایی تور استرالیا ۲۰۲۰ ، جوکوویچ - نادال
۱,۳۵۱
تور جهانی تنیس روی میز جایزه بزرگ
تور جهانی تنیس روی میز جایزه بزرگ
۹۰۴
تور استرالیا ۲۰۲۰ ، دی مینار - نادال
تور استرالیا ۲۰۲۰ ، دی مینار - نادال
۹۹۴
دیدار نهایی تنیس روی میز قهرمانی جهان - تایلند
دیدار نهایی تنیس روی میز قهرمانی جهان - تایلند
۵۴۲
تنیس روی میز جایزه بزرگ چین
تنیس روی میز جایزه بزرگ چین
۶۴۹
تور جهانی جایزه بزرگ چین
تور جهانی جایزه بزرگ چین
۴۰۷
مرحله سوم لیگ برتر تنیس روی میز
مرحله سوم لیگ برتر تنیس روی میز
۵۷۷
نادال - استفانوس ( دیدار نهایی تنیس ۲۰۱۹ )
نادال - استفانوس ( دیدار نهایی تنیس ۲۰۱۹ )
۶۴۷
نیمه نهایی تور جهانی ۲۰۱۹ اتریش
نیمه نهایی تور جهانی ۲۰۱۹ اتریش
۴۹۸
تور جهانی تنیس روی میز
تور جهانی تنیس روی میز
۵۶۷
تور جهانی الماس تی ۲ - سنگاپور
تور جهانی الماس تی ۲ - سنگاپور
۴۶۹
دیدار نهایی جام جهانی
دیدار نهایی جام جهانی
۷۷۲
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹
جام جهانی تنیس روی میز ژاپن ۲۰۱۹
۶۲۳
دیدار مسابقات جام نهایی ۲۰۱۹
دیدار مسابقات جام نهایی ۲۰۱۹
۶۰۱
دیدار نهایی تنیس دیویس کاپ ۲۰۱۹ ، کانادا - اسپانیا
دیدار نهایی تنیس دیویس کاپ ۲۰۱۹ ، کانادا - اسپانیا
۸۰۰
تنیس لندن ۲۰۱۹
تنیس لندن ۲۰۱۹
۹۷۷
مسابقات قهرمانی جهان اسپانیا ۲۰۱۹
مسابقات قهرمانی جهان اسپانیا ۲۰۱۹
۱,۰۲۹
تور آزاد فرانسه ۲۰۱۹
تور آزاد فرانسه ۲۰۱۹
۷۳۸