افتتاح مدرسه خیرساز در منطقه ۱۷ تهران

۹۸

شبکه آموزش
۸ بهمن ماه ۱۳۹۸
۱۳:۱۳
دوران قرنطینه فرصتی برای مهارت آموزی
دوران قرنطینه فرصتی برای مهارت آموزی
۳۱۷
انعکاس نظرات شهروندان درباره طرح فاصله گزاری اجتماعی
انعکاس نظرات شهروندان درباره طرح فاصله گزاری اجتماعی
۱۲۹
همراه با دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی
همراه با دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی
۴۶۷
همیاری گروه های جهادی در تامین غذای بیمارستان ها
همیاری گروه های جهادی در تامین غذای بیمارستان ها
۱۶۴
نظرات مخاطبان مدرسه تلویزیونی
نظرات مخاطبان مدرسه تلویزیونی
۳۶۱
دوربین هفت همراه دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی
دوربین هفت همراه دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی
۳۲۲
طرح فاصله گذاری اجتماعی
طرح فاصله گذاری اجتماعی
۱۸۴
فعالیت های علمی دانشجویان به جهش تولید در کشور
فعالیت های علمی دانشجویان به جهش تولید در کشور
۳۲۰
آموزش مجازی در دانشگاه الزهرا (س)
آموزش مجازی در دانشگاه الزهرا (س)
۳۴۲
مشارکت فرهنگیان در تولید ماسک
مشارکت فرهنگیان در تولید ماسک
۱۳۴
مهارت های خود مراقبتی در برابر ویروس کرونا
مهارت های خود مراقبتی در برابر ویروس کرونا
۳۵۶
اوقات فراغت خانواده ها در روزهای قرنطینه
اوقات فراغت خانواده ها در روزهای قرنطینه
۳۵۳
مشارکت فرهنگیان در تولید ماسک
مشارکت فرهنگیان در تولید ماسک
۱۲۲
مشارکت فرهنگیان در تولید ماسک
مشارکت فرهنگیان در تولید ماسک
۳۳۸
همدلی  دانشجویان در تولید محتوای کمک درسی
همدلی دانشجویان در تولید محتوای کمک درسی
۵۵۷
غربالگری ورودی شهر
غربالگری ورودی شهر
۱۹۴
غربالگری مبادی ورودی شهر به همت هلال احمر
غربالگری مبادی ورودی شهر به همت هلال احمر
۲۹۵
فعالیت جوانان در هیئت مذهبی در تولید ماسک
فعالیت جوانان در هیئت مذهبی در تولید ماسک
۳۳۴
فعالیت های جوانان در هیئت های مذهبی
فعالیت های جوانان در هیئت های مذهبی
۶۳۵
اهمیت نکات بهداشتی در مشاغل عمومی
اهمیت نکات بهداشتی در مشاغل عمومی
۵۴۲
مشارکت دانشجویان در طرح ضدعفونی معابر
مشارکت دانشجویان در طرح ضدعفونی معابر
۴۹۹
مشارکت دانش آموزان در تولید ماسک
مشارکت دانش آموزان در تولید ماسک
۲۳۰
مدرسه تلویزیونی
مدرسه تلویزیونی
۶۹۰
مشارکت گروه های جهادی در تولید ماسک
مشارکت گروه های جهادی در تولید ماسک
۳۸۸
مدرسه ایران
مدرسه ایران
۳۰۶
مشارکت مدارس جهت آماده سازی کمک درسی
مشارکت مدارس جهت آماده سازی کمک درسی
۳۹۴
مهارت های روانشناختی مقابله با ویروس کرونا
مهارت های روانشناختی مقابله با ویروس کرونا
۲۲۲
پشت صحنه برنامه های کمک آموزشی
پشت صحنه برنامه های کمک آموزشی
۷۸۲
مراقبت شهروندان در مبارزه با کرونا
مراقبت شهروندان در مبارزه با کرونا
۲۸۸
آمادگی مدارس برای تدریس مجازی دانش آموزان
آمادگی مدارس برای تدریس مجازی دانش آموزان
۴۱۶