۵ بهمن ۱۳۹۸

۲۰۱

شبکه اصفهان
5 بهمن ماه 1398
14:29
۱۱ آذر ۱۳۹۹ (سپاهان - سایپا)
۱۱ آذر ۱۳۹۹ (سپاهان - سایپا)
۳۳۶
۷ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی تبریز - سپاهان )
۷ آذر ۱۳۹۹ ( تراکتورسازی تبریز - سپاهان )
۵۳۶
۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - پیکان )
۶ آذر ۱۳۹۹ ( ذوب آهن اصفهان - پیکان )
۳۳۱
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان )
۳۰ آبان ۱۳۹۹ ( ماشین سازی تبریز - ذوب آهن اصفهان )
۳۷۲
۲۹ آبان ۱۳۹۹ (سپاهان - آلومینیوم اراک)
۲۹ آبان ۱۳۹۹ (سپاهان - آلومینیوم اراک)
۲۳۳
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (گل گهر - سپاهان)
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (گل گهر - سپاهان)
۸۲۴
ذوب آهن - فولاد خوزستان (۱۶ آبان ۱۳۹۹)
ذوب آهن - فولاد خوزستان (۱۶ آبان ۱۳۹۹)
۲۷۹
ذوب آهن - گل گهرسیرجان (۳۰ مرداد ۱۳۹۹)
ذوب آهن - گل گهرسیرجان (۳۰ مرداد ۱۳۹۹)
۲۳۸
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
۲۲۲
ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
۲۵۸
۲ مرداد ۱۳۹۹ ( سپاهان - صنعت نفت آبادان )
۲ مرداد ۱۳۹۹ ( سپاهان - صنعت نفت آبادان )
۴۵۲
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ( سپاهان - تراکتور سازی تبریز )
۲۷ تیر ۱۳۹۹ ( سپاهان - تراکتور سازی تبریز )
۵۱۶
۲۰ تیر ۱۳۹۹ (شاهین بوشهر- ذوب آهن)
۲۰ تیر ۱۳۹۹ (شاهین بوشهر- ذوب آهن)
۲۱۴
۱۵ تیر ۱۳۹۹ (سایپا - سپاهان)
۱۵ تیر ۱۳۹۹ (سایپا - سپاهان)
۲۲۷
ذوب آهن - پیکان (۱۴ تیر ۱۳۹۹)
ذوب آهن - پیکان (۱۴ تیر ۱۳۹۹)
۱۸۲
۹ تیر ۱۳۹۹ (سپاهان - گل گهر سیرجان)
۹ تیر ۱۳۹۹ (سپاهان - گل گهر سیرجان)
۲۳۷
شهرخودرو -ذوب آهن ( ۸ تیر ۱۳۹۹)
شهرخودرو -ذوب آهن ( ۸ تیر ۱۳۹۹)
۱۹۶
مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال ، مس سونگون - گیتی پسند
مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال ، مس سونگون - گیتی پسند
۳۳۷
۸ اسفند ۱۳۹۸
۸ اسفند ۱۳۹۸
۴۳۰
۴ اسفند ۱۳۹۸
۴ اسفند ۱۳۹۸
۶۳۱
۲۹ بهمن ۱۳۹۸
۲۹ بهمن ۱۳۹۸
۶۴۱
۱۸ بهمن ۱۳۹۸
۱۸ بهمن ۱۳۹۸
۲۵۰
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
۱۷ بهمن ۱۳۹۸
۱۷۰
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
۱۴۳
۲۲ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۲۲ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۲۵۸
۵ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۵ آذر ۱۳۹۸ (سپاهان - پیکان)
۳۴۷
۳ آذر ۱۳۹۸ (ذوب آهن - فولاد)
۳ آذر ۱۳۹۸ (ذوب آهن - فولاد)
۳۰۲
۳ آبان ۱۳۹۸ (سپاهان - سایپا)
۳ آبان ۱۳۹۸ (سپاهان - سایپا)
۵۰۰