علی شیرازی - خوشنویس

۳۸

شبکه آموزش
۳ بهمن ماه ۱۳۹۸
۱۶:۵۷
کورش باقر زاده - دانشجو
کورش باقر زاده - دانشجو
۲۰
سعید فرهنگ-خوشنویس و حکاک
سعید فرهنگ-خوشنویس و حکاک
۴۷
بهزاد واحد-قطعه ساز
بهزاد واحد-قطعه ساز
۳۹
محمد رضا حسین پور-دانشجو
محمد رضا حسین پور-دانشجو
۲۷
سعید فرهنگ-خوشنویس و حکاک
سعید فرهنگ-خوشنویس و حکاک
۲۶۵
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
یعقوب برنایی-تولید کننده پوشاک
۳۹
ایمان فرودیان-طراح صحنه و لباس
ایمان فرودیان-طراح صحنه و لباس
۴۵
پروفسور حسین باهر
پروفسور حسین باهر
۵۲
احمد چلداوی-استاد دانشگاه
احمد چلداوی-استاد دانشگاه
۴۴
علی شیرازی-خوشنویس
علی شیرازی-خوشنویس
۳۶
علیرضا صالحیان - دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
علیرضا صالحیان - دانشجوی رشته مهندسی مکانیک
۶۳
علیرضا صالحیان-دانشجوی مکانیک
علیرضا صالحیان-دانشجوی مکانیک
۷۱
هوشنگ ارباسی-بازنشسته ارتش
هوشنگ ارباسی-بازنشسته ارتش
۶۱
پروفسور حسین باهر - فوق تخصص رفتارشناسی
پروفسور حسین باهر - فوق تخصص رفتارشناسی
۵۸
فرامرز فرمانی-مدرس طراحی لباس
فرامرز فرمانی-مدرس طراحی لباس
۳۲
هوشنگ ارباسی - بازنشسته ارتش
هوشنگ ارباسی - بازنشسته ارتش
۵۱
عبدالله آذری - جواهرساز
عبدالله آذری - جواهرساز
۱۸
کریم صفایی - قهرمان تیراندازی کشور
کریم صفایی - قهرمان تیراندازی کشور
۹۱
عارف بلالی - دانشجو
عارف بلالی - دانشجو
۲۹
امیرحسین میرهاشمی - استاد دانشکده داندانپزشکی
امیرحسین میرهاشمی - استاد دانشکده داندانپزشکی
۲۸
علی شیرازی - خوشنویس
علی شیرازی - خوشنویس
۴۱
وحید مرادی - بدنساز
وحید مرادی - بدنساز
۱۳۵
علیرضا صالحیان
علیرضا صالحیان
۴۴
وحید مرادی-بدنساز
وحید مرادی-بدنساز
۱۰۷
حسن میرزا حسینی - عضو تیم ملی سنگنوردی
حسن میرزا حسینی - عضو تیم ملی سنگنوردی
۵۲
هادی حسینی مقدم-معلم
هادی حسینی مقدم-معلم
۷۹
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
سید محمد علی بوترابی-استاد دانشگاه
۵۶
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
۷۱
عبدالله آذری-جواهر ساز
عبدالله آذری-جواهر ساز
۷۱